Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T71273AC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T71273AC. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T71273AC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T71273AC te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T71273AC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11571 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T71273AC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen. Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat. In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. [. . . ] Herprogrammeer de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie het hoofdstuk "Machine-instellingen"). 24 Wat moet u doen als. . . Vuldeur sluit niet. Fijne zeef of filter met grote mazen Plaats de fijne zeef en/of klik het niet op hun plaats vergrendeld. Draai de programmakeuzeknop op LICHT AAN of op een willekeurig programma. Vervang het lampje (zie volgend deel). Programmakeuzeknop staat in de De trommelverlichting stand UIT. Lampje defect. Als op een toets wordt Draai de programmakeuzeknop op gedrukt, gaat boven de Wasbeveiliging. Nadat het toets START/PAUZE tij- programma is gestart, kan deze op- UIT. Programma werkt niet, waarschuwingslampje Condenswaterreservoir is vol. Droogcyclus eindigt Niet voldoende wasgoed geladen of kort nadat het de geladen was is te droog voor het programma wordt gegeselecteerde programma. Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (zie "Droogcyclus voltooid") Toets BEHOEDZAAM ingedrukt en/ of laadvolume te groot Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd. De compressor is tijdelijk uitgeschakeld om overbelasting te voorkomen. Maak het condenswaterreservoir leeg en start dan het programma met de toets START/PAUZE. Selecteer een tijdgestuurd programma of een hogere droogtegraad (bijv. · De trommeldroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden. Zorg ervoor dat de luchtroosters aan de voor- en achterkant van de machine niet worden geblokkeerd. · Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden. · Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger volledig horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat de machine horizontaal staat. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de vloer niet wordt geblokkeerd door hoogpolig tapijt, houten strips en dergelijke. Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij het gebruik van het apparaat 30 Installatie De hete lucht die door de trommeldroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken tot 60°C. Het apparaat mag daarom niet worden geïnstalleerd op een vloer die niet bestendig is tegen hoge temperaturen. Bij het gebruik van de trommeldroger mag de kamertemperatuur niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat negatief kan beïnvloeden. Als het apparaat moet worden verplaatst, houd het dan in verticale positie. Plaats het apparaat mag niet achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde ten opzichte van de scharnieren van het apparaat. Verwijdering van de transportbeveiliging LET OP! [. . . ] 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. Europese Garantie 39 Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T71273AC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T71273AC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag