Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65274 AC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65274 AC. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65274 AC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65274 AC te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65274 AC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2527 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65274 AC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 65274AC DROOGAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 INHOUD 4 6 7 7 8 9 9 10 13 14 19 20 21 VEILIGHEIDSINFORMATIE MILIEUBESCHERMING BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT ACCESSOIRES BEDIENINGSPANEEL VOOR HET EERSTE GEBRUIK PROGRAMMA'S BEDIENING VAN HET APPARAAT ADVIEZEN ONDERHOUD EN REINIGING STORINGEN ­ WAT MOET U DOEN TECHNISCHE INFORMATIE MONTAGE KLANTENSERVICE Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben. Model Productnummer Serienummer In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie. Algemene informatie en tips Milieu-informatie Wijzigingen voorbehouden NEDERLANDS 3 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken ­ functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. [. . . ] · keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de ka- NEDERLANDS 11 toenlaag dient aan de buitenkant te zitten). Alleen drogen: · katoen en linnen met de programma's Katoen · synthetica en gemengde stoffen met de programma's Synthetica · de sterk gekleurde stoffen en de licht gekleurde stoffen scheiden - de kleuren kunnen ontrokken worden · katoenen jersey en gebreide artikelen alleen met de geschikte programma's - artikelen kunnen krimpen Overschrijd de maximale belading van 7kg niet. AUTO-STANDBYFUNCTIE Om het energieverbruik omlaag te brengen, deactiveert de automatische standbyfunctie het apparaat: · wanneer niet binnen 5 minuten op de Start/Pauze -knop is gedrukt. Druk op de knop voor Aan/Uit om de machine te activeren. EEN PROGRAMMA INSTELLEN WASGOED IN DE MACHINE DOEN Gebruik de programmakeuzeknop om het programma in te stellen. De indicatie tijd om het programma uit te voeren wordt zichtbaar op de display. De droogtijd die u ziet houdt verband met de lading van 5 kg voor katoen- en spijkerbroekprogramma's. Voor de andere programma's houdt de droogtijd verband met de aanbevolen ladingen. De droogtijd van de programma's voor katoen en spijkerbroeken met een lading van meer dan 5 kg is langer. 1. Laat het wasgoed niet tussen de deur en de manchet terecht komen. SPECIALE FUNCTIES Samen met het programma kunt u 1 of meer speciale functies instellen. Voor het activeren of deactiveren van de functie drukt u op de betreffende druktoets. HET APPARAAT INSCHAKELEN Druk op de Aan/Uit knop om de machine te activeren of te deactiveren. Wanneer het apparaat aan staat, worden een aantal indicaties zichtbaar op de display. 12 Wanneer de functie is geactiveerd wordt de LED boven de drukknop zichtbaar. EEN PROGRAMMA STARTEN DE FUNCTIE BEHOEDZAAM Om delicate en temperatuurgevoelige stoffen te drogen (bv. Programma met lagere temperatuur. DE FUNCTIE ZOEMER Wanneer de zoemer is geactiveerd, kunt u de zoemer horen: · op het einde van de cyclus · bij de start en het einde van de antikreukfase · bij een cyclusonderbreking Standaard staat de zoemer altijd aan. U kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren. Om het programma te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze . De LED boven de drukknop verandert van kleur en wordt rood. EEN PROGRAMMA VERANDEREN Om een programma te veranderen, draait u de programmakeuzeknop naar Stop en stelt u vervolgens het programma weer in. DE FUNCTIE ANTI-KREUK Verlengde anti-kreukfase (30 minuten) op het einde van de droogcyclus, tot 90 minuten. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden. KINDERBEVEILIGINGSFUNCTI E De kinderbeveiliging kan worden ingesteld om te voorkomen dat kinderen spelen met het apparaat. De kinderbeveiligingsfunctie vergrendelt alle druktoetsen en de programmakeuzeknop (deze functie vergrendelt niet de knop voor Aan/Uit ). Voor het activeren van de kinderbeveiligingsfunctie drukt u tegelijkertijd op de toetsen voor Startuitstel en Anti-kreuk tot het symbool zichtbaar wordt op de display. Voor het deactiveren drukt u opnieuw op de bovenstaande toetsen tot het symbool verdwijnt. U kunt de kinderbeveiligingsfunctie activeren: · voordat u op de Start/Pauze -toets drukt - kan het apparaat niet starten · nadat u op de Start/Pauze -toets hebt gedrukt - worden alle druktoetsen en de programmakeuzeknop uitgeschakeld. DE FUNCTIE STARTUITSTEL Hiermee kan de start van het droogprogramma met minimaal 30 minuten en maximaal 20 uur worden uitgesteld. Druk opnieuw op de toets Startuitstel totdat de vereiste uitsteltijd op het display wordt weergegeven (bv. Om de functie Startuitstel te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze . De starttijd neem op de display af. AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA Na voltooiing van de droogcyclus, zal het symbool knipperen op de dis- NEDERLANDS 13 play. Als de Zoemer actief is, klinkt er gedurende een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen. [. . . ] De functie die u probeert in te schakelen is niet te gebruiken bij het geselecteerde programma. Maak de binnenkant van de trommel schoon. Houdt u aan het maximale belastingsvolume. Fout (Fout) op de display. Abnormale tijdsweerga- De tijd tot het einde wordt berekend op basis van het volume ve op de en het vocht van de was. Te zware lading. Droogcyclus De was niet voldoende gecentriCentrifugeer de was nogmaals. Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur 1) Wanneer er een foutmelding op de display staat (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65274 AC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 65274 AC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag