Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 59880

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 59880. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 59880 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 59880 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 59880 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15098 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T59880 (5069 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 59880

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Öffnen Sie die Einfülltür: Drücken Sie kräftig gegen die Einfülltür (Druckpunkt) 2. Je höher die Schleuderdrehzahl war, desto kürzer die Trockendauer. Drücken Sie die Taste START PAUSE (START PAUZE) mehrmals hintereinander, bis die gewünschte Stufe angezeigt wird. Um die Einstellung abzuspeichern, drücken Sie gleichzeitig die Tasten TROCKENGRAD (DROOGTEGRAAD) und ZEITWAHL (TIJD PROGR. [. . . ] Met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma of draai hem op LICHT AAN . Als de vuldeur wordt geopend, wordt de trommel verlicht Laat het wasgoed niet tussen de deur en de rubber pakking terecht komen. U moet een duidelijke klik horen De geschatte tijdsduur tot het einde van het programma verschijnt ( uren, minuten). Tijdens de cyclus verstrijkt de tijd in stappen van één minuut. Verkort de droogcyclus op adequate wijze met de centrifugeersnelheid waarmee het wasgoed eerder is gecentrifugeerd in de wasmachine. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, des te korter duurt de droogcyclus. Beschikbare centrifugeersnelheidswaarden (tpm): van (met stapjes van 200 tpm) Met deze optie kunt u tijd en geld besparen. Akoestische bevestiging van: ­ het einde van het programma ­ begin en einde antikreukfase ­ onderbreking van het programma ­ fout Als deze optie ingeschakeld is, brandt het symbool Verlengt de standaard anti-kreukfase aan het einde van het droogprogramma tot 90 min. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. Tot de gewenste programmaduur wordt voor een programma van 1 uur en 20 minuten. Hiermee kan de start van het droogprogramma met minimaal 30 minuten en maximaal 20 uur worden uitgesteld. Druk enkele malen op de knop STARTUITSTEL totdat de gewenste uitgestelde start in het als het programma moet starten na 12 uur. Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd. de kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door gedurende 5 seconden de toetsen ANTIKREUK LANG en ZOEMER tegelijkertijd ingedrukt te houden gedurende vijf seconden. Het apparaat gebruiken ­ Voordat het programma is gestart: het apparaat kan niet gebruikt worden ­ Nadat het programma is gestart: het lopende programma kan niet veranderd worden Het vergrendelingssymbool verschijnt op het display om aan te geven dat het kinderslot ingeschakeld is. het kinderslot wordt niet uitgeschakeld als het programma is afgelopen. Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het kinderslot uitschakelen. Het programma wordt gestart Het programmaverloop wordt op het display weergegeven door de bijbehorende set pictogrammen. Van links naar rechts, van strijkdroog tot antikreuk hangt het pictogram af van de gekozen droogcyclus. Het actuele verloop van de cyclus wordt aangegetogrammen zichtbaar: ven door een knipperend streepje onder het pictogram. [. . . ] Droogcyclus te lang 6) Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd Extreem hoge kamertemperatuur ­ geen machinestoring. Druk deze toets naar Verlichting (indien aanwezig) of naar een ander programma. vervang het lampje (zie volgend deel) Automatisch proces; dit is geen fout van de machine. 2) volg programma-aanbevelingen - zie hoofdstuk Programmaoverzicht 3) zie hoofdstuk Onderhoud en reiniging 4) zie hoofdstuk Machine-instellingen 5) alleen drogers met het display 6) Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (zie hoofdstuk Droogcyclus voltooid). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 59880

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 59880 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag