Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T59800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T59800. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T59800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T59800 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T59800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3682 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T59800 (3600 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T59800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 59800 Condensdroger met warmtepomp Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Let op: Als de houder en de filtermat niet in het filterhuis zijn geplaatst, kan het filterhuis niet in de sokkel worden teruggeschoven. De aanduiding FILTER PLINT dooft pas als de programmakiezer op UIT wordt gezet. Trommel reinigen 1 3 Let op!Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden vastgesteld. De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. azijnreiniger) vochtig afnemen. Bedieningspaneel en ommanteling reinigen 1 Let op!Geen meubelreinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van de droger gebruiken. Bedieningspaneel en ommanteling met een vochtige doek afnemen. 22 Wat is er aan de hand als. . . Kleine storingen zelf oplossen Als tijdens het gebruik een foutcode (E en een cijfer of letter) in de multidisplay wordt aangegeven: Schakel het apparaat uit en weer in. Als de storing nogmaals wordt aangegeven neem dan contact op met de servicedienst en noem de foutcode. Storing Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact of de zekering is niet in orde. Bij het volgende droogproces een ander programma selecteren (zie hoofdstuk "Programmaoverzicht"). Aanpassing met de extra functie RESTVOCHT instellen (zie hoofdstuk "Drogen, Extra functies kiezen"). De fijne zeef werd niet geplaatst en/of de grove zeef is niet vergrendeld. De fijne zeef plaatsen en/of de grove zeef vergrendelen. Wasgoedbeveiliging. meer worden ingesteld. 23 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Programmakiezer op VERLICHTING of op een willekeurig programma draaien. Gloeilamp vervangen (zie navolgende paragraaf). Programmakiezer op de De trommelverlichting stand UIT draaien. Gloeilamp is defect. Afhankelijk van het soort Indicatie LOOPTIJD wij- wasgoed, het vulgewicht en Automatisch proces, het bezigt sprongsgewijze of de vochtigheidsgraad volgt treft geen storing van de apblijft langere tijd staan. 5 uur eindigt het droogproces automatisch (zie hoofdstuk , , Droog-proces beëindigd"). Voor het geselecteerde programma werd te weinig of te droog wasgoed in de machine geplaatst. Condensreservoir legen, aansluitend het programma met de toets START/PAUZE starten. Vulgewicht verminderen. Wasgoed niet voldoende ge- Wasgoed voldoende gecentricentrifugeerd. fugeerd. Lamp voor de binnenverlichting vervangen Uitsluitend een speciale lamp gebruiken, die voor de droger geschikt is. Indien het apparaat is ingeschakeld schakelt de binnenverlichting bij geopende deur na 5 minuten uit. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T59800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T59800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag