Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T58820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T58820. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T58820 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T58820 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T58820 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (785 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T58820 (780 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T58820

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 13 13 13 13 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 21 21 22 22 23 23 3 Reiniging en onderhoud . 39 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste ingebruikname · Volg de "Opstel- en aansluitaanwijzing" op · Voor de ingebruikname de droger op transportschade controleren. Neem in geval van schade contact op met uw leverancier. Gebruik volgens de voorschriften · De droger is uitsluitend voor het drogen van huishoudtextiel bestemd. · Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de droger zijn niet toegestaan. [. . . ] Programmakiezer op een willekeurig programma draaien en toets OPTIES zo vaak indrukken, totdat het symbool ú INSTELLINGEN knippert. Toets OPTIES zo vaak indrukken, totdat het display WATER HARDHEID weergeeft. Toets OPTIES zo vaak indruk12. 45 WATER HARDHEID ken, totdat de gewenste waNORMAAL terhardheid (NORMAAL, aýaýaýaýBýaýaýaýa WATER ZACHT, WATER HARD aýaýa in het display wordt weergeDEUR TPM OPTIES OK TIJD geven. Toets OPTIES zo vaak indrukken, totdat de uitgangsindicatie wordt weergegeven. 21 Taal 1. De programmakiezer op een willekeurig programma draaien en de toets OPTIES zo vaak indrukken tot het symbool ú INSTELLINGEN knippert. Toets OPTIES zo vaak indruk12. 45 Language: ken tot op het display TAAL ENGLISH wordt aangegeven. aýaýa aýaýaýaýBýaýaýaýa 4. Toets OPTIES zo vaak indrukken tot de gewenste taal in het display verschijnt, bijv . Toets OPTIES zo vaak indrukken, tot de uitgangsindicatie verschijnt. Klok 1. De programmakiezer op een willekeurig programma draaien en de toets OPTIES zo vaak indrukken, tot het symbool ú INSTELLINGEN knippert. Per druk op de toets telt de indi- Tijd instellen aýaýa aýaýaýaýBýaýaýaýa catie een minuut door. met een koffiefilter), om resten resten of kleine pluizen te verwijderen. 26 Condensor reinigen 1 Als het display WARMTEWISSELAAR REINIGEN aangeeft, moet de condensor worden gereinigd. Let op!Werking met een verstopte condensor kan schade aan de droger toebrengen. Sokkelklep openen: daarvoor de ontgrendelingsknop aan de onderkant van de vulopening indrukken en de sokkelklep naar links toe openklappen. De binnenkant van de deur en de openingen van de condensor van pluizen ontdoen. Condensor aan de greep uit de sokkel trekken en horizontaal verplaatsen, om te voorkomen dat restwater uitloopt. Voor het legen van de condensor, deze verticaal boven een spoelbak houden. Het beste met een handborstel of met een handdouche krachtig afspoelen. De condensor weer terugplaatsen en vergrendelen (de beide borgplaatjes naar buiten draaien, tot ze vastklikken). Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden vastgesteld. De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. [. . . ] Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T58820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T58820 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag