Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T58800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T58800. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T58800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T58800 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T58800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (736 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T58800 (750 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T58800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 58800 Condensdroger Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Toets OPTIES zo vaak indrukken, tot de uitgangsindicatie verschijnt. 22 Contrast en helderheid 1. De programmakiezer op een willekeurig programma draaien en de toets OPTIES zo vaak indrukken, tot het symbool ú INSTELLINGEN knippert. aýaýa aýaýaýaýBýaýaýaýa Met elke druk op een toets of ingedrukte toets verDEUR TPM OPTIES OK TIJD schuift de zwarte driehoek voor meer contrast resp. Als de driehoek de uiterste rechterzijde van het diagram bereikt, start de driehoek weer aan de linkerkant. Toets OPTIES zo vaak indrukken, tot de uitgangsindicatie verschijnt. Reservoir-indicatie De reservoir-indicatie bij het programma-einde kan uitgeschakeld worden als er bijvoorbeeld een externe condenswaterafvoer is geïnstalleerd. De programmakiezer op een willekeurig programma draaien en de toets OPTIES zo vaak indrukken, tot het symbool ú INSTELLINGEN knippert. Toets OPTIES zo vaak indrukken tot het display WATERRESERVOIR aangeeft. De indicatie gaat naar de uitgangsindicatie. Waterreservoir AAN aýaýa DEUR TPM OPTIES OK 12. 45 aýaýaýaýBýaýaýaýa TIJD 23 Reiniging en onderhoud Pluizenzeven reinigen Om een probleemloze werking van de droger te garanderen moeten de pluizenzeven (microfijnfilter en fijne zeef) na ieder droogproces worden gereinigd. 1 Let op!De droger nooit zonde pluizenzeven of met beschadigde of verstopte pluizenzeven in werking stellen. Het microfijnfilter, dat in het onderste gedeelte van de vuldeuropening is aangebracht, met een vochtige hand reinigen. 3. Pluizen van de fijne zeef verwijderen, het beste met een vochtige hand. 24 3 Het totale gebied van de zeven reinigen Het gebied van de zeven hoeft niet na ieder droogproces te worden gereinigd, maar moet wel regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig, dienen de pluizen verwijderd te worden. Daarvoor de grove zeef aan de bovenkant vastpakken en naar voren trekken, tot deze uit de beide vergrendelingen loskomt. Pluizen uit het totale zeefgebied verwijderen, het beste met een stofzuiger. De beide uitstulpingen van de grove zeef in de inkepingen in de vuldeur drukken, tot deze vastklikken. 3 9. Zonder fijne zeef vergrendelt de grove zeef niet en kan de vuldeur niet worden gesloten. Deurafdichtingen reinigen De deurafdichting direct na het droogproces met een vochtige doek afnemen. 25 Opvangreservoir legen Na ieder droogproces het opvangreservoir legen. Bij een vol opvangreservoir wordt een lopend programma automatisch onderbroken en verschijnt in het display de indicatie OPVANGRESERVOIR LEGEN. Om het programma te kunnen voortzetten, dient eerst het opvangreservoir geleegd te worden. 1 Waarschuwing!Het condenswater is niet drinkbaar en niet voor het bereiden van levensmiddelen geschikt. Lade met opvangreservoir geheel uitnemen (1) en de uitloopsteunen van het waterreservoir tot aan de aanslag omhoog trekken (2). 3 3 2. Als het programma als gevolg van een vol opvangreservoir werd onderbroken: Druk op toets START/PAUZE om het droogproces voort te zetten. 6kg wasgoed dat eerder op 800 omwentelingen/minuut is gecentrifugeerd. met een koffiefilter), om resten resten of kleine pluizen te verwijderen. 26 Condensor reinigen 1 Als het display WARMTEWISSELAAR REINIGEN aangeeft, moet de condensor worden gereinigd. Let op! [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T58800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T58800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag