Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860 W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860 W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860 W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860 W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860 W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13001 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860 W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Voor zeer behoedzaam drogen van gevoelige stoffen met het wasvoorschrift en voor temperatuurgevoelig textiel (zoals acryl en viscose). De functie fijne was is alleen geschikt voor gebruik bij ladingen tot 3 kg. Druk nogmaals op de toets DELICAAT (1) als u deze functie wilt uitschakelen. Het programma begint op de volle warmte-instelling, die vervolgens verlaagd wordt naarmate het programma vordert. Druk nogmaals op de toets SENSITIVE (2) als u deze functie wilt uitschakelen. Met deze functie wordt de antikreukfase uitgebreid tot in totaal 90 minuten . Druk op de toets ANTI-KREUK PLUS (3) - het lampje erboven gaat branden en op het display wordt het pictogram weergegeven. Als deze extra functie geselecteerd is, wordt de antikreukfase aan het einde van de droogcyclus met 60 minuten verlengd. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. Druk nogmaals op de toets ANTI-KREUK PLUS als u deze functie wilt uitschakelen. Als de zoemer is geactiveerd, laat deze een signaal of een melodietje horen bij: ­ het einde van de cyclus ­ antikreukfase en bij het begin of einde van de fase ­ onderbreking van de cyclus door een waarschuwing ­ alarm Deze functie activeren: 1. Druk nogmaals op de toets ZOEMER (4) als u deze functie wilt uitschakelen. U kunt een programmaduur selecteren van 10 minuten tot 3 uur, in stappen van 10 minuten. Als er geen programmaduur is geselecteerd, wordt de duur automatisch ingesteld op 10 min. Met de toets STARTUITSTEL (7) kunt u de start van een programma uitstellen met minimaal 30 minuten (30') tot maximaal 20 uur (20h). Druk herhaaldelijk op de toets STARTUITSTEL (7) totdat de gewenste uitgestelde start als het programma over 12 uur moet op het display wordt weergegeven, bv. Als op het display 20h wordt weergegeven en u de toets nogmaals indrukt, wordt de uitgestelde start geannuleerd . De resterende tijd tot het moment dat het programma volgens de instelling moet starten, wordt continu weergegeven (bv. Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd. ­ Voordat het programma is gestart: Het apparaat kan niet gebruikt worden ­ Nadat het programma is gestart: Het lopende programma kan niet veranderd worden Het pictogram verschijnt op het display om aan te geven dat de kinderslotfunctie is geactiveerd. het kinderslot wordt niet uitgeschakeld als het programma is afgelopen. Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het kinderslot uitschakelen. [. . . ] Druk op de knop START/PAUZE totdat u het gewenste niveau hebt bereikt. 1) Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografische locaties, waardoor de geleidingswaarden ervan variëren. Relevante variaties op de geleiding van het water vergeleken met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de droogsensor afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860 W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LAVATHERM 57860 W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag