Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T57848

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T57848. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T57848 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T57848 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T57848 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2829 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T57848

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 57848 Gebruiksaanwijzing Condensdroger 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Als de fout nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum en vermeld de foutcode. Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Stekker is niet in het stopcontact of Steek de stekker in het stopcontact. de zekering werkt niet op de juiste Controleer de zekering in de zekemanier. Selecteer een ander programma wanneer u de volgende keer droogt (zie het hoofdstuk "Programmatabel"). Houd u aan de geadviseerde beladingsvolumes. Zorg dat de ventilatiesleuven in het Ventilatiesleuven in het gebied van gebied van de sokkel niet zijn afgede sokkel afgedekt. Reinig het oppervlak aan de binRestanten op binnenkant oppervlak nenkant van de trommel en de trommel of trommelribbels. Geleiding van water op installatieplaats verschilt van standaardinstellingen van machine. Herprogrammeer de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie het hoofdstuk "Programma-opties"). Vuldeur sluit niet. Fijne zeef of filter met grote mazen Plaats de fijne zeef en/of klik het niet op hun plaats vergrendeld. filter met grote mazen vast. 28 Wat moet u doen als. . . Als er een toets wordt ingedrukt, verschijnt Err op het display. Wasbeveiliging. Nadat het Draai de programmakeuzeknop op programma is gestart, kan deze op- UIT. Draai de programmakeuzeknop op VERLICHTING of op een willekeurig programma. Vervang het lampje (zie volgend deel). Programmakeuzeknop staat in de De trommelverlichting stand UIT. Weergegeven programmaduur is fout of verandert gedurende lange tijd niet. De programmaduur wordt automatisch gecorrigeerd afhankelijk van Automatisch proces, er is geen storing aan de machine. Maak het condenswaterreservoir leeg en start dan het programma met de toets START/PAUZE. Programma werkt niet, pictogram waterreser- Condenswaterreservoir is vol. voir legen Droogcyclus eindigt kort nadat het programma wordt gestart. Niet voldoende wasgoed geladen of Selecteer het tijdsprogramma of de geladen was is te droog voor het een hogere droogtegraad (bijv. Verlaag indien mogelijk de kamertemperatuur. De droogcyclus duurt ongewoon lang. Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (zie "Droogcyclus voltooid") Pluizenfilter verstopt. De compressor is tijdelijk uitgeschakeld om overbelasting te voorkomen. Het lampje van de binnenverlichting vervangen Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 4 minuten nadat de deur is gesloten automatisch uit. Deze lampjes ontwikkelen te veel warmte en kunnen de machine beschadigen! Wat moet u doen als. . . Haal voordat u het lampje vervangt de stekker uit het stopcontact. 29 1. Schroef het dekseltje van het lampje los (dit bevindt zich direct achter de vuldeur, aan de bovenkant; raadpleeg het deel "Beschrijving van de machine"). Controleer of de O-ringpakking correct geplaatst is voordat u het dekseltje van de deurverlichting vastschroeft. [. . . ] Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen. *) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland Adres service-afdeling Nederland AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn Service-informatielijn (voor bezoek ser- tel. 0172-468 300 vicetechnicus en onderdelen) Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksinformatie) www. aeg. nl Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange levensduur van uw product op ons rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren op onze internetsite www. mijnapparaten. nl. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T57848

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T57848 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag