Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T56830

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T56830. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T56830 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T56830 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T56830 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (636 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T56830 (629 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T56830

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 125985360_1 nl. qxp 2006-06-13 11:50 Page 30 Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. aan de eventuele volgende eigenaar door. Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Instructies en praktische tips Milieu-informatie Gedrukt op chloorvrij papier wie milieubewust denkt, handelt ook zo. . . 30 125985360_1 nl. qxp 2006-06-13 11:50 Page 31 Inhoud Gebruiksaanwijzing. 56 31 125985360_1 nl. qxp 2006-06-13 11:50 Page 32 Gebruiksaanwijzing Veiligheid Voor de eerste ingebruikname · Volg de "Opstel- en aansluitaanwijzing" op · Voor de ingebruikname de droger op transportschade controleren. [. . . ] Bij een vol opvangreservoir wordt een lopend programma automatisch onderbroken en brandt de indicatie RESERVOIR. Om het programma te kunnen voortzetten, dient eerst het opvangreservoir geleegd te worden. Het condenswater is niet drinkbaar en niet voor het bereiden van levensmiddelen geschikt. 44 125985360_1 nl. qxp 2006-06-13 11:51 Page 45 1. Lade met waterreservoir geheel uitnemen (1) en de uitloopsteunen van het waterreservoir tot aan de aanslag omhoog trekken (2). 2. Als het programma als gevolg van een vol opvangreservoir werd onderbroken: Druk op toets START/PAUZE om het droogproces voort te zetten. 6 kg wasgoed dat eerder op 800 omwentelingen/minuut is gecentrifugeerd. met een koffiefilter), om resten of kleine pluizen te verwijderen. Warmtewisselaar reinigen Als de indicatie WARMTEWISSELAAR brandt, moet de warmtewisselaar worden gereinigd. Werking met een verstopte warmtewisselaar kan schade aan de droger toebrengen. Sokkelklep openen: daarvoor de ontgrendelingsknop aan de onderkant van de vulopening indrukken en de sokkelklep naar links toe openklappen. Binnenzijde van de deur en voorruimte van de warmtewisselaar van pluizen ontdoen. De deurafdichting met een vochtige doek afnemen. 45 125985360_1 nl. qxp 2006-06-13 11:51 Page 46 4. Warmtewisselaar aan de greep uit de sokkel trekken en horizontaal verplaatsen, om te voorkomen dat restwater uitloopt. Voor het legen van de warmtewisselaar, deze verticaal boven een spoelbak houden. Warmtewisselaar reinigen. Het beste met een handborstel of met een handdouche krachtig afspoelen. De warmtewisselaar weer terugplaatsen en vergrendelen (de beide borgplaatjes naar buiten draaien, ze zij vastklikken). De droger functioneert niet als de indicatie WARMTEWISSELAAR brandt Let op!De droger nooit zonder warmtewisselaar in werking stellen. Trommel reinigen Let op!Trommel niet met schuurmiddelen of staalwol reinigen Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden vastgesteld. De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud- schoonmaakmiddel (bijv. azijnreiniger) vochtig afnemen. Bedieningspaneel en ommanteling reinigen Let op!Geen meubelreinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van de droger gebruiken. [. . . ] De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T56830

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T56830 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag