Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T56600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T56600. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T56600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T56600 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T56600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (606 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T56600 (606 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T56600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 125983240. qxp 2006-03-17 09:54 Page 1 LAVATHERM T56600 Condensdroger Informatie voor de gebruiker PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 125983240. qxp 2006-03-17 09:54 Page 2 Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. aan de eventuele volgende eigenaar door. Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Instructies en praktische tips Milieu-informatie 2 125983240. qxp 2006-03-17 09:54 Page 3 Inhoud Gebruiksaanwijzing. 32 3 125983240. qxp 2006-03-17 09:54 Page 4 Gebruiksaanwijzing Veiligheid Voor de eerste ingebruikname · Volg de "Opstel- en aansluitaanwijzing" op · Voor de ingebruikname de droger op transportschade controleren. [. . . ] Lade met waterreservoir geheel uitnemen (1) en de uitloopsteunen van het waterreservoir tot aan de aanslag omhoog trekken (2). 2. Het water in een kom of iets soortgelijks uitgieten. Als het programma als gevolg van een vol opvangreservoir werd onderbroken: Druk op toets START/PAUZE om het droogproces voort te zetten. 6kg wasgoed dat eerder op 800 omwentelingen/minuut is gecentrifugeerd. met een koffiefilter), om resten of kleine pluizen te verwijderen. Warmtewisselaar reinigen Als de indicatie WARMTEWISSELAAR brandt, moet de warmtewisselaar worden gereinigd. Werking met een verstopte warmtewisselaar kan schade aan de droger toebrengen. Bovendien verhoogt dit het energieverbruik. 19 125983240. qxp 2006-03-17 09:54 Page 20 1. Sokkelklep openen: daarvoor de ontgrendelingsknop aan de onderkant van de vulopening indrukken en de sokkelklep naar links toe openklappen. Binnenzijde van de deur en voorruimte van de warmtewisselaar van pluizen ontdoen. Warmtewisselaar aan de greep uit de sokkel trekken en horizontaal verplaatsen, om te voorkomen dat restwater uitloopt. Voor het legen van de warmtewisselaar, deze verticaal boven een spoelbak houden. Warmtewisselaar reinigen. Het beste met een handborstel of met een handdouche krachtig afspoelen. De warmtewisselaar weer terugplaatsen en vergrendelen (de beide borgplaatjes naar buiten draaien, ze zij vastklikken). De droger nooit zonder warmtewisselaar in werking stellen. 20 125983240. qxp 2006-03-17 09:55 Page 21 Trommel reinigen Let op!Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden vastgesteld. De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud- schoonmaakmiddel (bijv. azijnreiniger) vochtig afnemen. Bedieningspaneel en ommanteling reinigen Let op!Geen meubelreinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van de droger gebruiken. Bedieningspaneel en ommanteling met een vochtige doek afnemen. Wat te doen als. . . Kleine storingen zelf oplossen Wanneer de droger tijdens het bedrijf een foutmelding aangeeft (een of meer indicaties in de indicatie van het programmaverloop knipperen), controleert u eerst of u het probleem met behulp van de onderstaande tabel zelf kunt oplossen. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen: apparaat uit- en weer inschakelen. Wanneer de foutmelding opnieuw wordt aangegeven, neemt u contact op met de service-afdeling en geeft u aan welke indicaties knipperen Storing Mogelijke oorzaak Netstekker zit niet in het stopcontact of de zekering is niet in orde. Opnieuw op de toets START/PAUZE drukken. Droger werkt niet. 21 125983240. qxp 2006-03-17 09:55 Page 22 Storing Mogelijke oorzaak Verkeerd programma gekozen. [. . . ] De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T56600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T56600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag