Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T55640

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T55640. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T55640 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T55640 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T55640 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2247 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T55640

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 55640 Gebruiksaanwijzing Condensdroger 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Selecteer een tijdgestuurd programma of een hogere droogtegraad (bijv. Verlaag indien mogelijk de kamertemperatuur. Wat moet u doen als. . . 25 Het lampje van de binnenverlichting vervangen Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 4 minuten nadat de deur is gesloten automatisch uit. Schroef het dekseltje van het lampje los (dit kunt u vinden direct achter de vuldeur, aan de bovenkant; zie deel "Beschrijving van de machine". ) 2. Controleer of de O-ring-pakking correct geplaatst is voordat u het lichtkapje vastschroeft. Gebruik de droger niet als er geen O-ring-pakking op het lichtkapje zit. Als dat niet gebeurd is, mag de droger niet gebruikt worden. 26 Machine-instellingen Machine-instellingen Instelling ZOEMER permanent aan/uit Uitvoering 1. Druk tegelijkertijd op de toetsen BEHOEDZAAM en ZOEMER en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. Mogelijke uitkomsten: ­ lampje boven ZOEMER gaat branden - zoemer permanent aan. U kunt de toets ZOEMER gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen, maar deze selectie wordt door de machine niet in het geheugen opgeslagen. Druk tegelijkertijd op de toetsen BEHOEDZAAM en START/ PAUZE en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De veelheid kalksteen en minerale huidige instelling wordt weergegeven met een brandend zouten waarvan de hoeveelhestatuslampje: den variëren afhankelijk van ­ lampje RESERVOIR- lage geleiding <300 micro S/cm geografische locaties. Hierdoor kunnen de geleidingswaarden ­ lampje FILTERS- gemiddelde geleiding 300-600 micro S/ van het water variëren. cm ­ lampje CONDENSOR- lage geleiding >600 micro S/cm Relevante variaties in de geleiding van het water ten opzichte 3. Druk net zo lang op de toets START/PAUZE totdat het gevan de door de fabrikant wenste niveau is ingesteld. Druk tegelijkertijd op de toetsen BEHOEDZAAM en START/ enigszins van invloed zijn op de PAUZE of draai de programmakeuzeknop op UIT om deze inrestvochtigheid van het wasstelling in het geheugen op te slaan. Uw droger biedt de mogelijkheid om de gevoeligheid van de droogsensor af te stemmen op de geleidingswaarden van het water. Machine-instellingen 27 Waarschuwingsbericht wa- 1. Druk tegelijkertijd op de toetsen ZOEMER en STARTUITSTEL nent uit en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt weergegeven met een brandend lampje RESERVOIR: ­ lampje RESERVOIR knippert - waarschuwing is permanent uitgeschakeld ­ lampje RESERVOIR knippert en gaat continu branden waarschuwingslampje is geactiveerd Standaard is het waarschuwingslampje geactiveerd en brandt het altijd aan het einde van de droogcyclus of tijdens de cyclus als het waterreservoir vol is. 28 Technische gegevens Technische gegevens Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 Richtlijn EMC inclusief wijzigingen 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 07. 1993 CE-markeringsrichtlijn Hoogte x breedte x diepte Diepte met vuldeur open De hoogte kan worden afgesteld met Leeg gewicht Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1) 85 x 60 x 58 cm 109 cm 1, 5 cm ca. (6 kg katoen, voorgecentrifugeerd op 4, 4 kWh 1000 tpm, programma KATOEN KASTDROOG) Gebruik Toegestane omgevingstemperatuur Huishoudelijk + 5°C tot + 35°C 1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes. Verbruikswaarden De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij gebruik van de machine in een huishoudelijke omgeving. Programma KATOEN KASTDROOG 1) KATOEN STRIJKDROOG 1) SYNTHETICA KASTDROOG 2) 1) voorgecentrifugeerd op 1000 tpm 2) voorgecentrifugeerd op 1200 tpm Laadvolume in kg 7 7 3 Energieverbruik in kWh 4. 4 3. 41 1. 36 Informatie voor testinstanties 29 Informatie voor testinstanties Parameters die gecontroleerd kunnen worden door testinstanties: · Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met nominale lading. · Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met halve lading. [. . . ] Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen. *) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland Adres service-afdeling Nederland AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn Service-informatielijn (voor bezoek ser- tel. 0172-468 300 vicetechnicus en onderdelen) Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksinformatie) www. aeg. nl Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange levensduur van uw product op ons rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren op onze internetsite www. mijnapparaten. nl. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T55640

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T55640 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag