Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T55600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T55600. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T55600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T55600 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T55600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (675 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T55600 (671 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T55600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 55600 Condensdroger Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. aan de eventuele volgende eigenaar door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Instructies en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 16 16 17 18 18 20 20 Wat te doen als. . . . [. . . ] Voor het legen van de warmtewisselaar, deze verticaal boven een spoelbak houden. 3 Let op!Het beste met een handborstel of met een handdouche krachtig afspoelen. De warmtewisselaar weer terugplaatsen en vergrendelen (de beide borgplaatjes naar buiten draaien, ze zij vastklikken). De droger nooit zonder warmtewisselaar in werking stellen. 1 19 Trommel reinigen 1 3 Let op!Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden vastgesteld. De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. azijnreiniger) vochtig afnemen. Bedieningspaneel en ommanteling reinigen 1 Let op!Geen meubelreinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van de droger gebruiken. Bedieningspaneel en ommanteling met een vochtige doek afnemen. Wat te doen als. . . Kleine storingen zelf oplossen Wanneer de droger tijdens het bedrijf een foutmelding aangeeft (een of meer indicaties in de indicatie van het programmaverloop knipperen), controleert u eerst of u het probleem met behulp van de onderstaande tabel zelf kunt oplossen. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen: apparaat uit- en weer inschakelen. Wanneer de foutmelding opnieuw wordt aangegeven, neemt u contact op met de service-afdeling en geeft u aan welke indicaties knipperen. Storing Mogelijke oorzaak Netstekker zit niet in het stopcontact of de zekering is niet in orde. Vuldeur sluiten. Is de toets START/PAUZE in- Opnieuw op de toets gedrukt?START/PAUZE drukken. 20 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Bij het volgende droogproces Verkeerd programma geko- een ander programma kiezen zen. Ventilatieopeningen in de sokkel vrijmaken. Aanslag aan de binnenzijBinnenzijde van de trommel en de van de trommel of op de trommelribben schoonmaken. Geleidingsvermogen van het water op de plaats van opstelling wijkt af van de standaardinstelling van het apparaat. Fijne zeef is niet in de machine geplaatst en/of de grove zeef is niet goed vastgeklikt. Standaardinstelling voor de droogheidsgraad veranderen (zie hoofdstuk "Programmeermogelijkheden"). Fijne zeef in de machine plaatsen en/of grove zeef goed vastklikken. Deur gaat niet dicht. Bij het indrukken van een toets knippert de bijbehorende indicatie meerdere keren. Wasgoedbeveiliging. Programmakiezer op VERLICHTING of op een willekeurig programma draaien. Opvangreservoir legen, vervolgens het programma starten met de toets START/PAUZE. Tijdprogramma of hogere droogstand (bijvoorbeeld INTENSIEF-DROOG in plaats van KAST-DROOG) kiezen. Programmakiezer op de De trommelverlichting stand UIT draaien. [. . . ] De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: · chemische en elektrochemische inwerking van water, · abnormale milieuomstandigheden in het algemeen · voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden · contact met agressieve stoffen. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T55600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T55600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag