Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T55542

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T55542. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T55542 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T55542 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T55542 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2303 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T55542

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 55542 Gebruiksaanwijzing Condensdroger 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (zie "Droogcyclus voltooid") Toets BEHOEDZAAM ingedrukt en/ of laadvolume te groot Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd. De compressor is tijdelijk uitgeschakeld om overbelasting te voorkomen. Maak het condenswaterreservoir leeg en start dan het programma met de toets START/PAUZE. Selecteer een tijdgestuurd programma of een hogere droogtegraad (bijv. Verlaag indien mogelijk de kamertemperatuur. 26 Machine-instellingen Machine-instellingen Instelling ZOEMER permanent aan/uit Uitvoering 1. Druk tegelijkertijd op de toetsen BEHOEDZAAM en ZOEMER en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. Mogelijke uitkomsten: ­ lampje boven ZOEMER gaat branden - zoemer permanent aan. U kunt de toets ZOEMER gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen, maar deze selectie wordt door de machine niet in het geheugen opgeslagen. Waterhardheid Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografische locaties. Relevante variaties in de geleiding van het water ten opzichte van de door de fabrikant vastgestelde geleiding kunnen enigszins van invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Uw droger biedt de mogelijkheid om de gevoeligheid van de droogsensor af te stemmen op de geleidingswaarden van het water. Druk tegelijkertijd op de toetsen BEHOEDZAAM en START/PAUZE en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt weergegeven met een brandend statuslampje: ­ lampje DROGEN - lage geleiding <300 micro S/cm ­ lampje AFKOELEN - gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm ­ lampje EINDE - lage geleiding >600 micro S/ cm 3. Druk net zo lang op de toets START/PAUZE totdat het gewenste niveau is ingesteld. Druk tegelijkertijd op de toetsen BEHOEDZAAM en START/PAUZE of draai de programmakeuzeknop op UIT om deze instelling in het geheugen op te slaan. Machine-instellingen 27 Waarschuwingsbericht waterreservoir reinigen permanent uit 1. Druk tegelijkertijd op de toetsen ZOEMER en Bij gebruik van een externe afvoer voor het STARTUITSTEL en houd deze ongeveer 5 seconcondenswater. De huidige instelling wordt weergegeven met een brandend lampje RESERVOIR: ­ lampje RESERVOIR knippert - waarschuwing is permanent uitgeschakeld ­ lampje RESERVOIR knippert en gaat continu branden - waarschuwingslampje is geactiveerd Standaard is het waarschuwingslampje geactiveerd en brandt het altijd aan het einde van de droogcyclus of tijdens de cyclus als het waterreservoir vol is. 28 Technische gegevens Technische gegevens Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 Richtlijn EMC inclusief wijzigingen 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 07. 1993 CE-markeringsrichtlijn Hoogte x breedte x diepte Diepte met vuldeur open De hoogte kan worden afgesteld met Leeg gewicht Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1) 85 x 60 x 58 cm 109 cm 1, 5 cm ca. (6 kg katoen, voorgecentrifugeerd op 3, 8 kWh 1000 tpm, programma KATOEN KASTDROOG) Gebruik Toegestane omgevingstemperatuur Huishoudelijk + 5°C tot + 35°C 1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes. Verbruikswaarden De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij gebruik van de machine in een huishoudelijke omgeving. Programma KATOEN KASTDROOG 1) KATOEN STRIJKDROOG 1) SYNTHETICA KASTDROOG 2) 1) voorgecentrifugeerd op 1000 tpm 2) voorgecentrifugeerd op 1200 tpm Laadvolume in kg 6 6 3 Energieverbruik in kWh 3. 8 3. 0 1. 36 Informatie voor testinstanties 29 Informatie voor testinstanties Parameters die gecontroleerd kunnen worden door testinstanties: · Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met nominale lading. · Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met halve lading. · Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens katoen kastdroog, katoen strijkdroog en synthetica kastdroog) · Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met nominale en halve lading Alle cycli moeten gecontroleerd worden in overeenstemming met IEC 61121 (Trommeldrogers voor huishoudelijk gebruik ­ Methode voor het meten van de gebruikseigenschappen). Installatie Plaatsing van het apparaat · Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen. · De trommeldroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden. [. . . ] 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen. *) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland Adres service-afdeling Nederland AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn Service-informatielijn (voor bezoek ser- tel. 0172-468 300 vicetechnicus en onderdelen) Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksinformatie) www. aeg. nl Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange levensduur van uw product op ons rekenen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T55542

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T55542 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag