Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T55500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T55500. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T55500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T55500 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T55500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5340 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T55500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 55500 IMPACT Condensdroger Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer u het probleem niet kunt oplossen: apparaat uit- en weer inschakelen. Wanneer de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, neemt u contact op met de service-afdeling en geeft u aan welke indicaties knipperen. Storing Mogelijke oorzaak Netstekker zit niet in het stopcontact of de zekering is niet in orde. Vuldeur sluiten. Is de toets START/PAUZE in- Druk opnieuw op de toets gedrukt?START/PAUZE. 20 Storing Mogelijke oorzaak Verkeerd programma gekozen. Pluizenzeef verstopt. Oplossing Bij de volgende drooggang een ander programma kiezen (zie hoofdstuk "Programmaoverzicht"). Binnenzijde van de trommel en trommelribben schoonmaken. Droogresultaat is niet bevredigend. Warmtewisselaar vol pluizen. Aanslag aan de binnenzijde van de trommel of op de trommelribben. Deur gaat niet dicht. Fijne zeef is niet in de maFijne zeef in de machine plaatchine geplaatst en/of de sen en/of grove zeef goed lagrove zeef is niet goed vastten vastklikken. Condensreservoir legen, vervolgens het programma starten met de toets START/PAUZE. Tijdprogramma of hogere droogstand (bijvoorbeeld INTENSIEF-DROOG in plaats van KAST-DROOG) kiezen. Wasgoed voldoende centrifugeren. Bij het indrukken van de LAGE TEMP. -toets knippert de bijbehorende indicatie meerdere keren. Programma blijft staan, indicatie RESER- Condensreservoir is vol. Voor het gekozen programma is te weinig of te droog wasgoed in de machine gevuld. 5 uur eindigt het droogproces automatisch (zie hoofdstuk , , Droog-proces beëindigd"). Wasgoed is vooraf onvoldoende gecentrifugeerd. 21 Technische gegevens 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn Hoogte x breedte x diepte Diepte bij geopende vuldeur Hoogteverstelbaarheid Leeggewicht Vulgewicht (programma-afhankelijk) 1) Energieverbruik in overeenkomst met IEC 1121 e. v. (6kg katoen, gecentrifugeerd op 1000 Omw/min, Programma KATOEN KAST-DROOG) Gebruiksmogelijkheden toegestane omgevingstemperatuur 85 x 60 x 60 cm 109 cm 1, 5 cm ca. 6kg 3, 6kWh Huishouden + 5°C tot + 35°C 1) In bepaalde landen zijn de afwijkende vulgewichtindicaties door verschillende meetmethoden bepaald. Verbruikswaarden De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Ze kunnen bij het gebruik in het huishouden afwijken. Programma KATOEN KAST-DROOG 1) KATOEN STRIJK-DROOG 1) 2) Vulgewicht in kg 6 6 Energieverbruik in kWh 3, 6 2, 9 1, 3 MENGWEEFSELS KAST-DROOG 3 1) met 1000 Omw/min centrifugeren 2) met 1200 Omw/min centrifugeren 22 Opstel- en aansluitaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie · Voor de ingebruikname moeten alle delen van de transportbeveiliging verwijderd zijn. · Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven. · De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd randgeaard stopcontact steken. · Bij vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag alleen door een erkende elektro-vakman worden uitgevoerd. · Het apparaat niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen plaatsen. · Let op dat de apparaatdeur niet door deuren van de woning of andere apparaatdeuren kan worden geblokkeerd. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T55500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T55500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag