Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T37840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T37840. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T37840 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T37840 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T37840 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (995 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T37840 (2503 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T37840

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 1 LAVATHERM T37840 Afvoerdroger Gebruiksaanwijzing PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 2 Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Als u meer wasgoed wilt toevoegen terwijl de machine bezig is met aftellen, dan moet u, nadat u de deur weer heeft gesloten, opnieuw op toets START/PAUZE drukken om het aftellen weer te starten. In alle droogprogramma's, ook de tijdprogramma's, wordt de verwarming van 2400 W naar 1400 W verminderd. Als de toets niet ingedrukt wordt, worden alle programma's met volle verwarming afgewerkt. 5 Toets KORT Wanneer u op deze toets drukt, wordt de droogtijd voor de volgende KATOEN-programma's verkort: · EXTRA DROOG · INTENSIEF DROOG · KASTDROOG Het betreffende lampje licht op. 12 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 13 Beschrijving van het apparaat 6 Toets ZOEMER Er klinkt een geluidssignaal: · als er een programma wordt gekozen · als er op een toets wordt gedrukt · als er een verkeerde optie wordt gekozen · als wordt geprobeerd om het programma of de opties tijdens een cyclus te wijzigen · tijdens de antikreukfase · aan het einde van het programma · als de machine niet goed functioneert Als u deze toets indrukt, wordt het geluidssignaal ingeschakeld. Het openen van de deur met de toets is alleen mogelijk als de wasdroger ingeschakeld is (programmakiezer op een programma of droogtijd). Indien de deur tijdens een programma geopend wordt, moet toets START/PAUZE na het sluiten van deur weer ingedrukt worden om het programma voort te zetten. 8 DISPLAY LOOPTIJD Het display geeft de volgende informatie: · duur van het gekozen programma · startuitstel · einde van het programma · verkeerde keuze van de opties · alarmcode 13 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 14 Beschrijving van het apparaat Duur van het gekozen programma Nadat u het programma gekozen heeft verschijnt de duur (in uren en minuten) ervan op het display. De duur wordt automatisch berekend op basis van de maximum belading die voor elke soort stof en elke gewenste droogtegraad voorzien is. 1. 20 Bij het starten van het programma wordt de resterende tijd om de 5 minuten aangegeven. Startuitstel Als er met de betreffende toets een startuitstel ingesteld is laat het display dit 2 seconden lang zien; daarna wordt de duur van het programma dat daarvoor ingesteld was weer getoond. Het aftellen wordt tot een tijd van 90 minuten om de 30 minuten getoond en daarna van uur tot uur. 3 Einde van het programma Een knipperende nul geeft het einde van het programma aan en verschijnt na de antikreukfase op het display. 14 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 15 Beschrijving van het apparaat 0 Verkeerde keuze van opties Als er een optie gekozen wordt die niet kan worden gecombineerd met het gekozen programma geeft het display Err (error) aan. Deze code geeft in de loop van het programma weer verschijnen als er op één van de optietoetsen wordt gedrukt of als de programmakiezer op een ander programma wordt gedraaid. Alarmcode In geval van storingen in de werking zal het display een alarmcode (bijv. Zie voor meer informatie het betreffende hoofdstuk. E21 15 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 16 Beschrijving van het apparaat; Beknopte gebruiksaanwijzing 9 Indicatie van het programmaverloop De lampjes laten zien met welk onderdeel de machine bezig is: · Controlelampje DROGEN De droogfase met verwarming wordt uitgevoerd. · Controlelampje EINDE Dit lampje gaat branden na de afkoelfase en blijft gedurende de antikreukfase en na beëindiging van het programma branden. · Controlelampje ZEEF Dit lampje geeft aan dat de zeven gereinigd moeten worden. Beknopte gebruiksaanwijzing · Wasgoed zo goed mogelijk centrifugeren. Terwijl het programma loopt, kunt u de deur openen om goed uit de machine te nemen of erin te doen. Na beëindiging van het programma: · Droger uitschakelen (programmakiezer op UIT draaien). · Pluizenzeven reinigen · Wasgoed uit de machine nemen. 16 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 17 Drogen Drogen Vóór het in gebruik nemen Vóór de eerste ingebruikname adviseren wij u de trommel met enkele licht vochtige, schone doeken te vullen en de machine circa 30 minuten te laten werken: programma 30 MIN kiezen en toets START/PAUZE indrukken. Hierdoor worden eventuele vettige of stoffige restanten van het productieproces verwijderd. Wasgoed voorbereiden · Om te voorkomen dat het wasgoed een kluwen vormt: ritssluitingen sluiten; slopen dichtknopen; losse stofceintuurs e. d. · Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden enz. ) verwijderen. · Wasgoed losjes in de machine doen. Deur openen · Stevig tegen de deur drukken. P1104 P1108 Wasgoed in de droger doen · Wasgoed losjes in de droger doen. Deur sluiten en opletten dat geen wasstukken tussen de deur geklemd raken. 17 125987420. qxp 2007-03-12 11:44 Page 18 Drogen Droogprogramma of droogtijd instellen · M. b. v. [. . . ] Transport afgevoerde lucht gestoord Oplossing Voeten bijstellen zodat de machine waterpas staat Pluizenzeef reinigen Afvoersysteem controleren en evt. reinigen De droger beëindigt automatisch het Voor het gekozen programma is te Tijdprogramma of hogere droogheidsdroogproces: weinig of te droog wasgoed in de graad (bijv. EXTRA DROOG of KASTindicatie EINDE gaat droger gedaan DROOG) instellen kort na de programmastart branden Het droogproces duurt ongewoon lang. 4. 5 uur na begin van het droogproces: -brandt indicatie EINDE -klinkt een akoestisch signaal -wordt het droogproces afgebroken Programmakeuze controleren: toets Toets LAGE TEMP. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T37840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T37840 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag