Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T37808

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T37808. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T37808 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T37808 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T37808 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (453 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T37808

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 125981660. qxp 2005-08-26 15:14 Page 1 LAVATHERM T37808 Trommeldroger Gebruiksaanwijzing LAVATHERM LOOPTIJD DROGEN AFKOELEN EINDE ZEEF DEUR ZOEMER KORT LAGE STARTTIJDTEMP. KEUZE START PAUZE 37808 LUCHTEN OPFRISSEN 30 MIN 60 MIN WOL STRIJKVRIJ UIT KATOEN EXTRA INTENSIEF KASTSTRIJKSTRIJKSTRIJKDROOG EXTRA DROOG 6 KG STRIJKDROOG KASTDROOG MENGWEEFSELS PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 125981660. qxp 2005-08-26 15:14 Page 2 Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. [. . . ] Als de toets niet ingedrukt wordt, worden alle programma's met volle verwarming afgewerkt. 5 Toets KORT Wanneer u op deze toets drukt, wordt de droogtijd voor de volgende KATOEN-programma's verkort: · EXTRADROOG · INTENSIEFDROOG · KASTDROOG. 12 125981660. qxp 2005-08-26 15:14 Page 13 Beschrijving van het apparaat 6 Toets ZOEMER Er klinkt een geluidssignaal: · als er een programma wordt gekozen · als er op de toetsen wordt gedrukt · als er een verkeerde optie wordt gekozen · als er wordt geprobeerd om het programma of de opties tijdens een cyclus te wijzigen · tijdens de antikreukfase · aan het einde van het programma · als de machine niet goed functioneert Door op deze toets te drukken, wordt het geluidssignaal geschakeld. Het openen van de deur met de toets is alleen mogelijk als de wasdroger ingeschakeld is (programmakiezer op een programma of droogtijd). Indien de deur tijdens een programma geopend wordt, moet de toets START PAUZE na het sluiten van de deur weer ingedrukt worden om het programma voort te zetten. 8 DISPLAY LOOPTIJD Het display geeft de volgende informatie weer: · duur van het gekozen programma · startuitstel · einde van het programma · verkeerde keuze van de opties · alarmcode 13 125981660. qxp 2005-08-26 15:14 Page 14 Beschrijving van het apparaat Duur van het gekozen programma Nadat u het programma gekozen heeft verschijnt de duur (in uren en minuten) ervan op het display. De duur wordt automatisch berekend op basis van de maximum belading die voor elke soort stof en elke gewenste droogtegraad voorzien is. 1. 20 Bij het starten van het programma wordt de resterende tijd om de 5 minuten weergegeven. Startuitstel Als er met de betreffende toets een startuitstel ingesteld is zal het display dit 2 seconden lang laten zien; daarna zal de duur van het programma dat daarvoor ingesteld was weer getoond worden. Het aftellen wordt tot een tijd van 90 minuten om de 30 minuten getoond en daarna van uur tot uur. 3 Einde van het programma Een knipperende nul geeft het einde van het programma aan en verschijnt na de antikreukfase op het display. 14 125981660. qxp 2005-08-26 15:14 Page 15 Beschrijving van het apparaat 0 Verkeerde keuze van de opties Als er een optie gekozen wordt die niet samengaat met het gekozen programma zal het display Err (error) weergeven. Deze code zal in de loop van het programma weer verschijnen als er op één van de optietoetsen wordt gedrukt of als de programmakiezer op een ander programma wordt gedraaid. Alarmcode In geval van storingen in de werking zal het display een alarmcode (bijv. Zie voor meer informatie het betreffende hoofdstuk. E21 15 125981660. qxp 2005-08-26 15:14 Page 16 Beschrijving van het apparaat; Beknopte gebruiksaanwijzing 9 Programma indicatie De lampjes geven volgende functies aan: · Controlelampje DROGEN Dit lampje geeft aan dat de machine in de droogfase is. · Controlelampje AFKOELEN Dit lampje geeft aan dat de machine in de afkoelfase is. · Controlelampje EINDE Dit lampje licht op aan het einde van de afkoelfase en blijft gedurende de antikreukfase en aan het einde van het programma ingeschakeld. Dit lampje geeft aan dat de zeven gereinigd moeten worden. Beknopte gebruiksaanwijzing · Wasgoed zo goed mogelijk centrifugeren. de programmakiezer · Eventueel toets ZOEMER en/of KORT of LAGE TEMP. Terwijl het programma loopt, kunt u de deur openen om goed uit de machine te nemen of erin te doen. Na beëindiging van het programma: · Toestel uitschakelen (programmakiezer op UIT draaien). · Pluizenzeef reinigen · Wasgoed uit de machine nemen. 16 125981660. qxp 2005-08-26 15:14 Page 17 Drogen Drogen Vóór het in gebruik nemen Vóór de eerste ingebruikname adviseren wij u de trommel met enkele licht vochtige, schone doeken te vullen en de machine circa 30 minuten te laten werken: UIT-toets indrukken, programma 30 MIN kiezen en Start-toets indrukken. Hierdoor worden eventuele vettige of stoffige restanten van het productieproces verwijderd. Wasgoed voorbereiden · Om te voorkomen dat het wasgoed een kluwen vormt: ritssluitingen sluiten; slopen dichtknopen; losse stofceintuurs e. d. · Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden enz. ) verwijderen. · Wasgoed losjes in de machine doen. Deur openen · Stevig tegen de deur drukken. P1104 P1108 Wasgoed in de droger doen · Wasgoed losjes in de droger doen. Deur sluiten en er op toezien dat geen wasstukken tussen de deur geklemd kunnen raken. 17 125981660. qxp 2005-08-26 15:14 Page 18 Drogen Droogprogramma of droogtijd instellen. ·Droogprogramma of droogtijd instellen. [. . . ] START/PAUZE -toets opnieuw indrukken Geen programma ingesteld Programma instellen Deur sluiten De droger werkt niet Deur staat open De zekering in de huisinstallatie is Zekering vervangen resp. inschakelen niet in orde Verkeerd programma gekozen De volgende keer een ander (tijd)programma instellen Pluizenzeef reinigen Aanbevolen vulgewicht aanhouden Pluizenzeef verstopt Verkeerd vulgewicht Het droogresultaat is niet zoals gewenst. Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd Wasgoed voldoende centrifugeren Aanslag op de binnenzijde van de trommel of op de trommelribben Aanslag verwijderen 25 125981660. qxp 2005-08-26 15:15 Page 26 Wat te doen . . . Storing Er blijft water staan in de droger en de droger schakelt uit Het droogproces duurt ongewoon lang. Mogelijke oorzaak Oplossing Pootjes bijstellen zodat de machine waterpas staat Pluizenzeef reinigen Afvoerslang zonder knikken richten en/of afvoerwegen reinigen Machine staat niet waterpas Pluizenzeef verstopt. Transport afvoerlucht gestoord De droger beeindigt automatisch het Voor het gekozen programma is te Tijdprogramma of hogere droogheidsgraad droogproces: indicaweinig of te droog wasgoed in de (bijv. instellen na de programmastart branden Het droogproces duurt ongewoon lang. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T37808

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T37808 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag