Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T37800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T37800. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T37800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T37800 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T37800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (542 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T37800 (1087 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T37800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 125981340_NL_IV. qxp 7/1/2005 5:05 PM Page 86 Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand als . . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] Deze optie kan niet in combinatie met de functie "KORT/COURT" worden gekozen. 5 Toets "KORT/COURT" Wanneer u op deze toets drukt, wordt de droogtijd voor de volgende KATOEN-programma's verkort: · "EXTRADROOG/TRES SEC" · "INTENSIEFDROOG/ INTENSIF" · "KASTDROOG/A RANGER". Deze optie kan niet in combinatie met de functie "LAGE TEMP/DELICAT" worden gekozen. 96 125981340_NL_IV. qxp 7/1/2005 5:06 PM Page 97 Beschrijving van de machine 6 Toets "ZOEMER/ALARME" Er klinkt een geluidssignaal: · als er een programma wordt gekozen · als er op de toetsen wordt gedrukt · als er een verkeerde optie wordt gekozen · als er wordt geprobeerd om het programma of de opties tijdens een cyclus te wijzigen · als de machine tijdens de antikreukfase · aan het einde van het programma · als de machine niet goed functioneert Door op deze toets te drukken, wordt het geluidssignaal geschakeld. 7 Toets "DEUR/PORTE" Druk op deze toets om de deur te openen. Het openen van de deur met de toets is alleen mogelijk als de wasdroger ingeschakeld is (programmakiezer op een programma of droogtijd). Indien de deur tijdens een programma geopend wordt, moet de toets "START/PAUSE-MARCHE/PAUSE" na het sluiten van de deur weer ingedrukt worden om het programma voort te zetten. 8 DISPLAY "LOOPTIJD/TEMPS RESTANT" Het display geeft de volgende informatie weer: · duur van het gekozen programma · startuitstel · einde van het programma · verkeerde keuze van de opties · alarmcode 97 125981340_NL_IV. qxp 7/1/2005 5:06 PM Page 98 Beschrijving van de machine Duur van het gekozen programma Nadat u het programma gekozen heeft verschijnt de duur (in uren en minuten) ervan op het display. De duur wordt automatisch berekend op basis van de maximum belading die voor elke soort stof en elke gewenste droogtegraad voorzien is. 1. 20 Bij het starten van het programma wordt de resterende tijd om de 5 minuten weergegeven. Startuitstel Als er met de betreffende toets een startuitstel ingesteld is zal het display dit 2 seconden lang laten zien; daarna zal de duur van het programma dat daarvoor ingesteld was weer getoond worden. Het aftellen wordt tot een tijd van 90 minuten om de 30 minuten getoond en daarna van uur tot uur. 3 Einde van het programma Een knipperende nul geeft het einde van het programma aan en verschijnt na de antikreukfase op het display. 98 125981340_NL_IV. qxp 7/1/2005 5:06 PM Page 99 Beschrijving van de machine 0 Verkeerde keuze van de opties Als er een optie gekozen wordt die niet samengaat met het gekozen programma zal het display Err (error) weergeven. Deze code zal in de loop van het programma weer verschijnen als er op één van de optietoetsen wordt gedrukt of als de programmakiezer op een ander programma wordt gedraaid. Alarmcode In geval van storingen in de werking zal het display een alarmcode (bijv. Zie voor meer informatie het betreffende hoofdstuk. E21 99 125981340_NL_IV. qxp 7/1/2005 5:06 PM Page 100 Beschrijving van de machine; Beknopte gebruiksaanwijzing 9 Programmaindicatie De lampjes geven volgende functies aan: · Controlelampje "DROGEN/SECHAGE" Dit lampje geeft aan dat de machine in de droogfase is. Dit lampje licht op aan het einde van de afkoelfase en blijft gedurende de antikreukfase en aan het einde van het programma ingeschakeld. Dit lampje geeft aan dat de zeven gereinigd moeten worden. Beknopte gebruiksaanwijzing · Wasgoed zo goed mogelijk centrifugeren. de programmakiezer · eventueel toets "ZOEMER/ALARME" en/of "KORT/COURT" of "LAGE TEMP/DELICAT" en/of "STARTUITSTEL/D. DIFF. "-indrukken. · Programma starten, daartoe toets "START/PAUSEMARCHE/ PAUSE" indrukken. Terwijl het programma loopt, kunt u de deur openen om goed uit de machine te nemen of erin te doen. Na beëindiging van het programma: · Toestel uitschakelen (programmakiezer op "UIT/ARRET" draaien). · Pluizenzeef reinigen · Wasgoed uit de machine nemen. 100 125981340_NL_IV. qxp 7/1/2005 5:06 PM Page 101 Drogen Drogen Vóór het in gebruik nemen Vóór de eerste ingebruikname adviseren wij u de trommel met enkele licht vochtige, schone doeken te vullen en de machine circa 30 minuten te laten werken: UIT-toets indrukken, programma 30 MIN kiezen en Start-toets indrukken. Hierdoor worden eventuele vettige of stoffige restanten van het productieproces verwijderd. Wasgoed voorbereiden · Om te voorkomen dat het wasgoed een kluwen vormt: ritssluitingen sluiten; slopen dichtknopen; losse stofceintuurs e. d. · Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden enz. ) verwijderen. [. . . ] De deur kan niet gesloten worden. Mogelijke oorzaak Pluizenzeef verstopt. Transport afvoerlucht gestoord Pluizenzeef niet ingezet en/of zeefdeksel niet op z'n plek. Oplossing Pluizenzeef reinigen Afvoerslang zonder knikken richten en/of afvoerwegen reinigen Pluizenzeef inzetten en/of zeefdeksel op z'n plek zetten De droger beëindigt automatisch het Voor het gekozen programma is te Tijdprogramma of hogere droogheidsroogproces: indicatie weinig of te droog wasgoed in de graad (bijv. of KASTDROOG/A RANGER) instellen na de programmastart branden Programmakeuze controleren: toets El ciclo de secado Toets "LAGE TEMP/DELICAT" ingedrukt dura más de lo "LAGE TEMP/DELICAT". después de empezar Vulgewicht reduceren, droogproces el ciclo de secado: Vulgewicht te groot weer starten se enciende la indicación "EINDE/FIN" suena la senal acústica - se cancela el ciclo de secado- la Wasgoed te vochtig Wasgoed voldoende centrifugeren indicación de desarrollo del programa parpadea Helpt deze informatie u niet verder, neem dan contact op met de Klantenservice. 110 125981340_NL_IV. qxp 7/1/2005 5:06 PM Page 111 Technische gegevens Technische gegevens Hoogte x breedte x diepte 85x60x57 cm Diepte bij open deur 107 cm In hoogte verstelbaar 6 mm Nettogewicht ca. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T37800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T37800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag