Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T36840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T36840. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T36840 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T36840 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T36840 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (841 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T36840 (2622 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T36840

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 125987410. qxp 2007-03-12 11:46 Page 1 LAVATHERM T36840 Afvoerdroger Gebruiksaanwijzing PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 125987410. qxp 2007-03-12 11:46 Page 2 Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat. [. . . ] Wilt u dit toch doen, dan moet u eerst alles annuleren door de programmakiezer op UIT te draaien. Stel vervolgens het nieuwe programma, de opties en het startuitstel in en druk op toets START/PAUZE. Als u de opties wilt wijzigen dan is dit mogelijk op voorwaarde dat de nieuwe optie of opties gecombineerd kunnen worden met het gekozen programma. Druk op toets START/PAUZE, kies de optie of de opties en druk weer op toets START/PAUZE. Als u meer wasgoed wilt toevoegen terwijl de machine bezig is met terugtellen, dan moet u, nadat u de kleding in de machine heeft gestopt en de deur heeft gesloten, opnieuw op toets START/PAUZE drukken. In alle droogprogramma's, ook de tijdprogramma's, wordt de verwarming van 2400 W naar 1400 W verminderd. Als de toets niet ingedrukt wordt, worden alle programma's met volle verwarming afgewerkt. 5 Toets KORT Wanneer u op deze toets drukt, wordt de droogtijd voor de volgende KATOEN-programma's verkort: · EXTRA DROOG · INTENSIEF DROOG · KASTDROOG. 6 Toets ZOEMER Er klinkt een geluidssignaal: 12 125987410. qxp 2007-03-12 11:46 Page 13 Beschrijving van het apparaat · als er een programma wordt gekozen · als er op een toets wordt gedrukt · als er een verkeerde optie wordt gekozen · als wordt geprobeerd om het programma of de opties tijdens een cyclus te wijzigen · tijdens de antikreukfase · aan het einde van het programma · als de machine niet goed functioneert Als u deze toets indrukt, wordt het geluidssignaal ingeschakeld. 7 Indicatie van het programmaverloop De lampjes laten zien met welk onderdeel de machine bezig is: · Controlelampje DROGEN De droogfase met verwarming wordt uitgevoerd. · Controlelampje EINDE Dit lampje gaat branden na de afkoelfase en blijft gedurende de antikreukfase en na beëindiging van het programma branden. · Controlelampje ZEEF Dit lampje geeft aan dat de zeven gereinigd moeten worden. 13 125987410. qxp 2007-03-12 11:46 Page 14 Beknopte gebruiksaanwijzing Beknopte gebruiksaanwijzing · Wasgoed zo goed mogelijk centrifugeren. Terwijl het programma loopt, kunt u de deur openen om goed uit de machine te nemen of erin te doen. Na beëindiging van het programma: · Droger uitschakelen (programmakiezer op UIT draaien). · Pluizenzeven reinigen · Wasgoed uit de machine nemen. 14 125987410. qxp 2007-03-12 11:46 Page 15 Drogen Drogen Vóór het in gebruik nemen Vóór de eerste ingebruikname adviseren wij u de trommel met enkele licht vochtige, schone doeken te vullen en de machine circa 30 minuten te laten werken: programma 30 MIN kiezen en toets START/PAUZE indrukken. Hierdoor worden eventuele vettige of stoffige restanten van het productieproces verwijderd. Wasgoed voorbereiden · Om te voorkomen dat het wasgoed een kluwen vormt: ritssluitingen sluiten; slopen dichtknopen; losse stofceintuurs e. d. · Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden enz. ) verwijderen. · Wasgoed losjes in de machine doen. Deur openen · Stevig tegen de deur drukken. P1104 P1108 Wasgoed in de droger doen · Wasgoed losjes in de droger doen. Deur sluiten en opletten dat geen wasstukken tussen de deur geklemd raken. 15 125987410. qxp 2007-03-12 11:46 Page 16 Drogen Droogprogramma of droogtijd instellen · M. b. v. Het lampje van toets START/PAUZE knippert. nexxt02 Eventueel toets LAGE TEMP. , ZOEMER of KORT indrukken. Eventueel de functie STARTTIJDKEUZE kiezen. Droogprogramma starten toets START/PAUZE indrukken: het betreffende lampje knippert niet meer. Als u gekozen heeft voor STARTTIJDKEUZE, begint de machine met terugtellen. [. . . ] inschakelen niet in orde Verkeerd programma gekozen De volgende keer een ander (tijd)programma instellen Pluizenzeef reinigen Aanbevolen vulgewicht aanhouden Pluizenzeef verstopt Verkeerd vulgewicht Het droogresultaat is niet zoals gewenst Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd Wasgoed voldoende centrifugeren Aanslag op de binnenzijde van de trommel of op de trommelribben Aanslag verwijderen 23 125987410. qxp 2007-03-12 11:46 Page 24 Wat te doen als. . . Storing Het droogproces duurt ongewoon lang Er blijft water staan in de droger en de droger schakelt uit Mogelijke oorzaak Pluizenzeef verstopt Transport afgevoerde lucht gestoord Oplossing Pluizenzeef reinigen Afvoersysteem controleren en evt. reinigen Machine staat niet waterpas Voeten bijstellen zodat de machine waterpas staat De droger beëindigt automatisch het Voor het gekozen programma is te Tijdprogramma of hogere droogheidsdroogproces: weinig of te droog wasgoed in de graad (bijv. EXTRA DROOG of KASTindicatie EINDE gaat droger gedaan DROOG) instellen kort na de programmastart branden Het droogproces duurt ongewoon lang. 4, 5 uur na begin van het droogproces: - brandt indicatie EINDE - klinkt een akoestisch signaal - wordt het droogproces afgebroken Programmakeuze controleren: toets Toets LAGE TEMP. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T36840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T36840 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag