Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T36800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T36800. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T36800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T36800 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T36800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (457 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T36800 (1248 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T36800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 125981640. qxp 2005-08-30 09:22 Page 1 LAVATHERM T36800 Trommeldroger Gebruiksaanwijzing 36800 LUCHTEN OPFRISSEN UIT KATOEN EXTRA INTENSIEF KASTSTRIJK- ZOEMER KORT LAGE STARTTIJD- START TEMP. KEUZE PAUZE DROGEN AFKOELEN EINDE ZEEF WOL STRIJKVRIJ STRIJKDROOG STRIJKSTRIJKDROOG 6 KG KASTDROOG MENGWEEFSELS EXTRA DROOG PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 125981640. qxp 2005-08-30 09:22 Page 2 Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. [. . . ] Als u het startuitstel opheft, zal de tijdsduur van het programma weer op het display getoond worden. Als u meer was wilt toevoegen terwijl de machine bezig is met terugtellen, dan moet u, nadat u de kleding in de machine heeft gestopt en de deur heeft gesloten, opnieuw op START/PAUZE drukken. In alle droogprogramma's, ook de tijdprogramma's, wordt de verwarming van 2400 W naar 1400 W verminderd. Als de toets niet ingedrukt wordt, worden alle programma's met volle verwarming afgewerkt. 5 Toets KORT Wanneer u op deze toets drukt, wordt de droogtijd voor de volgende KATOEN-programma's verkort: · EXTRADROOG · INTENSIEFDROOG · KASTDROOG. worden gekozen. 12 125981640. qxp 2005-08-30 09:22 Page 13 Beschrijving van het apparaat 6 Toets ZOEMER Er klinkt een geluidssignaal: · als er een programma wordt gekozen · als er op de toetsen wordt gedrukt · als er een verkeerde optie wordt gekozen · als er wordt geprobeerd om het programma of de opties tijdens een cyclus te wijzigen · tijdens de antikreukfase · aan het einde van het programma · als de machine niet goed functioneert Door op deze toets te drukken, wordt het geluidssignaal geschakeld. 7 Programma indicatie De lampjes geven volgende functies aan: · Controlelampje DROGEN Dit lampje geeft aan dat de machine in de droogfase is. · Controlelampje AFKOELEN Dit lampje geeft aan dat de machine in de afkoelfase is. · Controlelampje EINDE Dit lampje licht op aan het einde van de afkoelfase en blijft gedurende de antikreukfase en aan het einde van het programma ingeschakeld. Dit lampje geeft aan dat de zeven gereinigd moeten worden. 13 125981640. qxp 2005-08-30 09:22 Page 14 Beknopte gebruiksaanwijzing Beknopte gebruiksaanwijzing · Wasgoed zo goed mogelijk centrifugeren. de programmakiezer · Eventueel toets ZOEMER en/of KORT of LAGE TEMP. Terwijl het programma loopt, kunt u de deur openen om goed uit de machine te nemen of erin te doen. Na beëindiging van het programma: · Toestel uitschakelen (programmakiezer op UIT draaien). · Pluizenzeef reinigen · Wasgoed uit de machine nemen. 14 125981640. qxp 2005-08-30 09:22 Page 15 Drogen Drogen Vóór het in gebruik nemen Vóór de eerste ingebruikname adviseren wij u de trommel met enkele licht vochtige, schone doeken te vullen en de machine circa 30 minuten te laten werken: UIT-toets indrukken, programma 30 MIN kiezen en Start-toets indrukken. Hierdoor worden eventuele vettige of stoffige restanten van het productieproces verwijderd. Wasgoed voorbereiden · Om te voorkomen dat het wasgoed een kluwen vormt: ritssluitingen sluiten; slopen dichtknopen; losse stofceintuurs e. d. · Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden enz. ) verwijderen. · Wasgoed losjes in de machine doen. Deur openen · Stevig tegen de deur drukken. P1104 P1108 Wasgoed in de droger doen · Wasgoed losjes in de droger doen. Deur sluiten en er op toezien dat geen wasstukken tussen de deur geklemd kunnen raken. 15 125981640. qxp 2005-08-30 09:22 Page 16 Drogen Droogprogramma of droogtijd instellen. ·Droogprogramma of droogtijd instellen. Het lampje van de START/PAUZE-toets knippert en de tijdsduur van het gekozen programma verschijnt op het display. ZOEMER KORT LAGE STARTTIJD- START TEMP. KEUZE PAUZE DROGEN AFKOELEN EINDE ZEEF nexxt02 Toets LAGE TEMP. Eventueel de functie STARTTIJDKEUZE kiezen. Droogprogramma starten START/PAUZE-toets indrukken: het betreffende lampje knippert niet meer. Als u gekozen heeft voor STARTTIJDKEUZE, begint de machine het terugtellen. [. . . ] inschakelen niet in orde Verkeerd programma gekozen De volgende keer een ander (tijd)programma instellen Pluizenzeef reinigen Aanbevolen vulgewicht aanhouden Pluizenzeef verstopt Verkeerd vulgewicht Het droogresultaat is niet zoals gewenst. Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd Wasgoed voldoende centrifugeren Aanslag op de binnenzijde van de trommel of op de trommelribben Aanslag verwijderen 23 125981640. qxp 2005-08-30 09:23 Page 24 Wat te doen . . . Storing Het droogproces duurt ongewoon lang. Er blijft water staan in de droger en de droger schakelt uit. Mogelijke oorzaak Pluizenzeef verstopt. Transport afvoerlucht gestoord Oplossing Pluizenzeef reinigen Afvoerslang zonder knikken richten en/of afvoerwegen reinigen Machine staat niet waterpas Pootjes bijstellen zodat de machine waterpas staat De droger beëindigt automatisch het Voor het gekozen programma is te Tijdprogramma of hogere droogheidsdroogproces: weinig of te droog wasgoed in de graad (bijv. DROOG) instellen kort na de programmastart branden Het droogproces duurt ongewoon lang. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T36800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T36800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag