Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T35600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T35600. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T35600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T35600 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T35600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (416 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T35600 (596 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T35600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 125980730. qxp 2004-11-10 12:40 Page 1 LAVATHERM T35600 Trommeldroger Gebruiksaanwijzing 35600 LUCHTEN DROGEN UIT KATOEN EXTRA INTENSIEF KASTSTRIJKSTRIJKSTRIJKDROOG EXTRA DROOG MENGWEEFSELS OPFRISSEN 30 MIN 60 MIN 90 MIN STRIJKVRIJ STRIJKDROOG AAN/UIT LAGE ZOEMER START TEMP. UIT AFKOELEN EINDE ANTIKREUKFASE 6 KG KASTDROOG PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 125980730. qxp 2004-11-10 12:40 Page 2 Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. [. . . ] Als alleen het lampje "ENIDE" knippert, dan betekent dat dat het programma volledig beëindigd is en dat de machine gestopt is. 14 125980730. qxp 2004-11-10 12:40 Page 15 Beschrijving van de machine De programmakiezer LUCHTEN UIT KATOEN EXTRA INTENSIEF KASTSTRIJKSTRIJKSTRIJKDROOG EXTRA DROOG MENGWEEFSELS · Stand UIT: De wasdroger is uitgeschakeld. · Programmagroep KATOEN: Hier vindt u de programma's voor het drogen van katoen en linnen; vulgewicht max. · Programmagroep MENGWEEFSELS: Hier vindt u de programma's voor het drogen van mengweefsels en synthetische weefsels; vulgewicht max. · Tijdprogramma's: voor het nadrogen van wasgoed of voor het drogen van vulgewichten beneden 1kg. OPFRISSEN 30 MIN 60 MIN 90 MIN STRIJKVRIJ STRIJKDROOG KASTDROOG · Programma OPFRISSENvoor optimale resultaten bij het opfrissen en voorzichtig reinigen van textiel met behulp van in de handel verkrijgbare droogreinigings-sets (let op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant); Programmaduur: 35minuten; vulgewicht max. · Programma LUCHTEN: voor het nabehandelen van wollen textiel na het aan de lucht drogen. Vulgewicht max. 1 kg. 15 125980730. qxp 2004-11-10 12:40 Page 16 Beknopte gebruiksaanwijzing Vóór het in gebruik nemen Trommel van de droger met een vochtige doek afnemen of kort droogproces (20 min. ) met vochtige doeken uitvoeren. Beknopte gebruiksaanwijzing · Wasgoed zo goed mogelijk centrifugeren. · "ANN/UIT" - toets indrukken: het betreffende controlelampje licht op. de programmakiezer ­ eventueel toets "LAGE TEMP. "en/of "ZOEMER UIT" indrukken. · Programma starten, daartoe toets "START" indrukken. Terwijl het programma loopt, kunt u de deur openen om goed uit de machine te nemen of erin te doen. Na beëindiging van het programma (indicatie einde/anti-kreuk brandt, zoemer klinkt, indien ingesteld, de anti-kreukfase begint): · Wasgoed uit de machine nemen. · Toestel uitschakelen ("ANN/UIT" - toests indrukken), het betreffende controlelampje gaat uit. ·Droger uitschakelen door de programmakiezer op stand UIT te draaien. . 16 125980730. qxp 2004-11-10 12:41 Page 17 Drogen Drogen Wasgoed voorbereiden · Om te voorkomen dat het wasgoed een kluwen vormt: ritssluitingen sluiten; slopen dichtknopen; losse stofceintuurs e. d. · Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden enz. ) verwijderen. · Wasgoed losjes in de machine doen. Deur openen · Stevig tegen de deur drukken (bij punt ). P1104 Wasgoed in de droger doen · Wasgoed losjes in de droger doen. Deur sluiten · stevig tegen de deur drukken, tot hij hoorbaar sluit. Attentie!Het goed zou dan kunnen beschadigen! Toets "AAN/UIT" · Toets indrukken: het betreffende controlelampje licht op. AAN UIT nexxxt01 17 125980730. qxp 2004-11-10 12:41 Page 18 Drogen Droogprogramma instellen · Op de programmakiezer het passende droogprogramma instellen (zie "Programmatabel"). LUCHTEN OPFRISSEN 30 MIN 60 MIN 90 MIN STRIJKVRIJ STRIJKDROOG KASTDROOG UIT KATOEN EXTRA INTENSIEF KASTSTRIJKSTRIJKSTRIJKDROOG EXTRA DROOG MENGWEEFSELS Eventueel toets indrukken. · Toets "LAGE TEMP. "en/of "ZOEMER UIT" eventueel indrukken. Toets "LAGE TEMP. " Het ingestelde programma wordt uitgevoerd met gereduceerd verwarmingsvermogen. Toets ZOEMER Tijdens de anti-kreukfase klinkt met tussenpozen een akoestisch signaal (zie "Beëindiging van het droogproces"). LAGE ZOEMER UIT TEMP. START nexxxt03 Droogprogramma starten · Toets "START"indrukken: het programma begint en het controlelampje "DROGEN". Op de indicatie van het programmaverloop kunt u zien waar de droger mee bezig is. Wanneer het droogprogramma voortijdig beëindigd moet worden, kunt u om stuwwarmte in het apparaat te voorkomen, het beste altijd het programma "AFKOELEN" inschakelen: programmakiezer op stand "UIT" draaien, programma "AFKOELEN" kiezen en "Start"toets indrukken. [. . . ] Afvoerslang zonder knikken richten en/of afvoerwegen reinigen Pluizenzeef inzetten en/of zeefdeksel op z'n plek zetten. De deur kan niet ges- Pluizenzeef niet ingezet en/of loten worden. zeefdeksel niet op z'n plek. De droger beëindigt automatisch het droogproces: indicatie EINDE gaat kort na de programmastart branden Voor het gekozen programTijdprogramma of hogere drooma is te weinig of te droog gheidsgraad (bijv. EXTRA-DROOG wasgoed in de droger of INTENSIEF-DROOG) instellen gedaan. CProgrammakeuze controleren: toets LAGE TEMP. Vulgewicht reduceren, droogproces weer starten Het droogproces duurt Toets LAGE TEMP. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T35600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T35600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag