Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T 2 ULTRA POWER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T 2 ULTRA POWER. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T 2 ULTRA POWER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T 2 ULTRA POWER te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T 2 ULTRA POWER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (588 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T2ULTRAPOWER (588 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T 2 ULTRA POWER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Twin Technology DE GB FR NL IT ES PT Bodenstaubsauger Vacuum Floor Cleaner Aspirateur-traîneau Vloerstofzuiger Aspirapolvere Aspirador de polvo Aspirador de pó Gebrauchsanweisung Operating Instructions Mode demploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per luso Instrucciones de uso Instruções de utilização DE Sicherheitshinweise Übersicht und Zusammensetzen Düsen Staubsaugen - Allgemeine Anwendungshinweise Arbeiten mit dem Staubbehälter Arbeiten mit Papierstaubbeutel Transportieren und Aufbewahren Wartung und Reinigung Was tun wenn. . . Der Umwelt zuliebe Kundendienst und Garantie Safety information Exploded view and assembly Nozzles Vacuum cleaning - General instructions Using the dust collector Using paper dust bags Transport and storage Maintenance and cleaning What to do if. . . For the sake of the environment Customer service and warranty Instructions de sécurité Vue d'ensemble et assemblage Suceurs Pour aspirer la poussière - Instructions générales dutilisation Travailler avec le bac à poussière Travailler avec le sac à poussière en papier Transport et rangement 24 Entretien et nettoyage Que faire si. . . Par respect de l'environnement Service après-vente et garantie Veiligheidsinstructies Overzicht en montage Mondstukken Stofzuigen - Algemene gebruiksvoorschriften Werken met het stofreservoir Werken met het papieren stofzak Transporteren en opslaan Onderhoud en reiniging Wat doen als. . . [. . . ] Des filtres sales peuvent réduire l'aspiration ou provoquer des dysfonctionnements de l'appareil. Lors de chaque vidage du bac à poussière, vérifier les deux filtres placés dans le couvercle du bac à poussière et les nettoyer. Nettoyer régulièrement le filtre de protection du moteur et le filtre de sortie d'air. Le bac à poussière et les filtres ne doivent être remis en place qu'une fois parfaitement secs. Pour une utilisation domestique classique, remplacer les filtres au bout de trois ans environ. * selon l'exécution ** uniquement sur le modèles avec filtre HEPA NL Filters regelmatig reinigen (uitkloppen of bij sterke vervuiling met warm water uitwassen). Vervuilde filters kunnen de zuigkracht verminderen of tot defecten leiden. Telkens bij het legen van het stofreservoir de beide in het deksel van het stofreservoir geplaatste filters controleren en reinigen. Het stofreservoir en de filters mogen enkel volledig gedroogd opnieuw geplaatst worden. drie jaar vervangen worden. * Afhankelijk van de uitvoering ** alleen bij modellen met HEPA filter IT Pulire regolarmente il filtro (battere via la polvere rispettiv. , in caso di forte sporco, lavarlo con acqua calda). I filtri sporchi possono pregiudicare il risultato d'aspirazione o provocare difetti all'apparecchio. Durante ogni svuotamento del contenitore della polvere, controllare i due filtri inseriti nei due coperchi del contenitore della polvere e pulirli. Pulire regolarmente anche il filtro di protezione del motore e il filtro di scarico dell'aria. Il contenitore della polvere ed il filtro si possono impiegare solamente se di nuovo completamente asciutti. In caso di uso normale nell'economia domestica, i filtri devono essere sostituiti circa ogni tre anni. * a seconda del modello ** solamente nei modelli con filtro HEPA 19 DE GB FR NL IT Arbeiten mit Papierstaubbeutel Using paper dust bags Travailler avec le sac à poussière en papier Werken met de papieren stofzak Lavorare con il sacchetto di carta della polvere Grösse/Size/Taille/Maat/Dimensione 20 DE An Stelle des Staubbehälters kann auch ein Papierstaubbeutel verwendet werden. Staubbehälter und Sicherungsklappe S entfernen und Halterung T für Papierstaubbeutel anbringen, Papierstaubbeutel (Grösse 28) in die Führungsschienen der Halterung einsetzen. Papierstaubbeutel wechseln, wenn die Anzeige D vollständig rot ausgefüllt ist (bei Betrieb auf höchster Saugstufe und vom Boden abgehobener Düse). Auch wenn dabei der Beutel nicht vollständig gefüllt erscheint, kann ein Wechsel erforderlich sein. Wenn beispielsweise Feinstaub eingesaugt wurde, können die Poren des Staubbeutels verstopfen, was die Saugleistung des Geräts verringert (siehe auch Sicherheitshinweise Seite 3). Remove the dust collector and safety flap S, and fit the paper dust bag holder T. Change the paper dust bag when indicator D shows red all over (with the unit switched to maximum suction capacity and the nozzle raised from the floor). It may also be necessary to change the bag even if it does not appear to be completely full. Fine dust which is drawn up can block the pores of the bag, reducing the suction capacity of the vacuum cleaner (refer to Safety Information on page 4). GB FR On peut aussi utiliser au lieu du bac à poussière un sac à poussière en papier. [. . . ] . . . de zekering doorgeslagen is: als andere elektrische apparaten met groot verbruik op dezelfde zekering zijn geschakeld als de stofzuiger, kan de zekering doorslaan. In dit geval de zuigkrachtregeling voor het inschakelen op de laagste stand zetten en pas na het inschakelen een hogere stand kie-zen. Ter wille van het milieu Verpakkingsmateriaal en versleten apparaten niet gewoon weggooien!Verpakking van het apparaat: wij raden u aan de verpakking gedurende de garantieperiode te bewaren om de stofzuiger goed te kunnen vervoeren. Hergebruik van het apparaat aan het eind van de levensduur: de kunststofdelen zijn van een materiaalmarkering voorzien, zodat ze aan het eind van de levensduur van het apparaat, net als de andere materialen, geschikt zijn voor recycling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T 2 ULTRA POWER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T 2 ULTRA POWER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag