Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T 2.6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T 2.6. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T 2.6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T 2.6 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T 2.6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (858 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX T2.6 (857 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T 2.6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Twin Technology DE EN FR NL IT ES PT Bodenstaubsauger Vacuum Floor Cleaner Aspirateur-traîneau Vloerstofzuiger Aspirapolvere Aspirador de polvo Aspirador de pó Gebrauchsanweisung Operating Instructions Mode d`emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l`uso Instrucciones de uso Instruções de utilização DE Sicherheitshinweise 3 Übersicht und Zusammensetzen 10 Düsen 12 Staubsaugen - Allgemeine Anwendungshinweise 14 Arbeiten mit dem Staubbehälter 16 Arbeiten mit Papierstaubbeutel 20 Transportieren und Aufbewahren 24 Wartung und Reinigung 25 Was tun wenn. . . 25 Der Umwelt zuliebe 25 Kundendienst und Garantie 47 Safety information Exploded view and assembly Nozzles Vacuum cleaning - General instructions Using the dust collector Using paper dust bags Transport and storage Maintenance and cleaning What to do if. . . For the sake of the environment Customer service and warranty Instructions de sécurité Vue d'ensemble et assemblage Suceurs Pour aspirer la poussière - Instructions générales d'utilisation Travailler avec le bac à poussière Travailler avec le sac à poussière en papier Transport et rangement Entretien et nettoyage Que faire si. . . Par respect de l'environnement Service après-vente et garantie Veiligheidsinstructies Overzicht en montage Mondstukken Stofzuigen - Algemene gebruiksvoorschriften Werken met het stofreservoir Werken met het papieren stofzak Transporteren en opslaan Onderhoud en reiniging Wat doen als. . . [. . . ] · Each time you empty the dust collector, check and clean the two filters in the dust collector lid. · The dust collector and filters must be fully dried out before refitting. · In standard household use, the filters should be replaced approximately every three years. *depending on model ** only for models with HEPA filter FR Nettoyer régulièrement les filtres (tapoter ou rincer à l'eau chaude en cas de fort encrasse- ment). Des filtres sales peuvent réduire l'aspiration ou provoquer des dysfonctionnements de l'appareil. · Lors de chaque vidage du bac à poussière, vérifier les deux filtres placés dans le couvercle du bac à poussière et les nettoyer. · Nettoyer régulièrement le filtre de protection du moteur et le filtre de sortie d'air. · Le bac à poussière et les filtres ne doivent être remis en place qu'une fois parfaitement secs. · Pour une utilisation domestique classique, remplacer les filtres au bout de trois ans environ. * selon l'exécution ** uniquement sur le modèles avec filtre HEPA NL Filters regelmatig reinigen (uitkloppen of bij sterke vervuiling met warm water uitwassen). Vervuilde filters kunnen de zuigkracht verminderen of tot defecten leiden. · Telkens bij het legen van het stofreservoir de beide in het deksel van het stofreservoir geplaatste filters controleren en reinigen. · Regelmatig ook de motorveiligheidsfilter en de afzuigfilter reinigen. · Het stofreservoir en de filters mogen enkel volledig gedroogd opnieuw geplaatst worden. drie jaar vervangen worden. * Afhankelijk van de uitvoering ** alleen bij modellen met HEPA filter IT Pulire regolarmente il filtro (battere via la polvere rispettiv. , in caso di forte sporco, lavarlo con acqua calda). I filtri sporchi possono pregiudicare il risultato d'aspirazione o provocare difetti all'apparecchio. · Durante ogni svuotamento del contenitore della polvere, controllare i due filtri inseriti nei due coperchi del contenitore della polvere e pulirli. · Pulire regolarmente anche il filtro di protezione del motore e il filtro di scarico dell'aria. · Il contenitore della polvere ed il filtro si possono impiegare solamente se di nuovo completamente asciutti. · In caso di uso normale nell'economia domestica, i filtri devono essere sostituiti circa ogni tre anni. * a seconda del modello ** solamente nei modelli con filtro HEPA 19 DE EN FR NL IT Arbeiten mit Papierstaubbeutel Using paper dust bags Travailler avec le sac à poussière en papier Werken met de papieren stofzak Lavorare con il sacchetto di carta della polvere ET-Nr. 109 676 700/7 1 S 2 T 3 Grösse/Size/Taille/Maat/Dimensione 28 4 D 20 DE An Stelle des Staubbehälters kann auch ein Papierstaubbeutel verwendet werden. · Staubbehälter und Sicherungsklappe S entfernen und Halterung T für Papierstaubbeutel anbringen, Papierstaubbeutel (Grösse 28) in die Führungsschienen der Halterung einsetzen. · Papierstaubbeutel wechseln, wenn die Anzeige D vollständig rot ausgefüllt ist (bei Betrieb auf höchster Saugstufe und vom Boden abgehobener Düse). Auch wenn dabei der Beutel nicht vollständig gefüllt erscheint, kann ein Wechsel erforderlich sein. [. . . ] . . . de zekering doorgeslagen is: als andere elektrische apparaten met groot verbruik op dezelfde zekering zijn geschakeld als de stofzuiger, kan de zekering doorslaan. In dit geval de zuigkrachtregeling voor het inschakelen op de laagste stand zetten en pas na het inschakelen een hogere stand kiezen. NL Ter wille van het milieu Verpakkingsmateriaal en versleten apparaten niet gewoon weggooien!Verpakking van het apparaat: wij raden u aan de verpakking te bewaren, in geval van reparatie beschermt de verpakking het toestel tijdens het transport. Zorg er bij het afvoeren van het toestel voor dat het materiaal gesorteerd wordt: De kunststofzak van polyethyleen (PE) voor recycling afvoeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T 2.6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T 2.6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag