Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T2 ULTRA POWER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T2 ULTRA POWER. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX T2 ULTRA POWER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX T2 ULTRA POWER te teleladen.


AEG-ELECTROLUX T2 ULTRA POWER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1024 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX T2 ULTRA POWER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ter wille van het milieu Klantendienst en garantie Avvertenze di sicurezza Vista d'insieme e composizione Bocchette Messa in servizio - Osservazioni generali per l'uso dell'aspirapolvere Lavorare con il contenitore della polvere Lavorare con il sacchetto di carta della polvere Trasporto e conservazione Manutenzione e pulizia Che cosa fare se. . . Per il rispetto dell'ambiente Assistenza clienti e garanzia 3 10 12 14 16 20 24 25 25 25 47 4 10 12 14 16 20 24 26 26 26 47 5 10 12 14 16 20 27 27 27 47 6 10 12 14 16 20 24 28 28 28 47 7 10 12 14 16 20 24 29 29 29 47 ES Normas de seguridad Cuadro general y montaje Toberas Instrucciones generales para la utilización del aspirador Funcionamiento con el depósito colector de polvo Funcionamiento con bolsa de papel de filtro Transporte y almacenamiento Mantenimiento y limpieza Qué hacer cuando. . . Por respeto al medio ambiente Servicio de atención al cliente y garantía Instruções de segurança Vista do aparelho e composição Bocais Aspirar o pó - Avisos gerais de uso Trabalhar com o depósito de pó Trabalhar com sacos de papel Transporte e armazenamento Manutenção e limpeza Que fazer, se. . . Por respeito ao meio ambiente Serviço de assistência técnica e garantia 8 30 32 34 36 40 44 45 45 45 47 9 30 32 34 36 40 44 46 46 46 47 GB PT FR NL IT 2 NL Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. [. . . ] When using the dust collector, set the suction capacity regulator to max. We recommend emptying the dust collector each time you finish vacuuming, but no later than when indicator D shows red all over (with the unit switched to maximum suction capacity and the nozzle raised from the floor). Regularly check all filters and clean as necessary, see next page. GB FR Si l'aspirateur a été utilisé au préalable avec un sac à poussière en papier, retirer le sac à poussière en papier et le support T du sac à poussière en papier et mettre en place le clapet de sûreté S. En cas de fonctionnement avec le bac à poussière, mettre le régulateur de puissance d'aspi-ration sur la position max. Nous recommandons de vider le bac à poussière après chaque usage. Mais au plus tard, lors-que l'indicateur D est entièrement rouge (pour l'aspirateur enclenché à pleine puissance, suceur soulevé du sol). Vérifier régulièrement tous les filtres et les nettoyer si nécessaire, voir page suivante. Each time you empty the dust collector, check and clean the two filters in the dust collector lid. The dust collector and filters must be fully dried out before refitting. In standard household use, the filters should be replaced approximately every three years. *depending on model ** only for models with HEPA filter FR Nettoyer régulièrement les filtres (tapoter ou rincer à l'eau chaude en cas de fort encrassement). Des filtres sales peuvent réduire l'aspiration ou provoquer des dysfonctionnements de l'appareil. Changer le sac à poussière en papier lorsque l'indicateur D est entièrement rouge (pour l'aspirateur enclenché à pleine puissance, suceur soulevé du sol). Même si le sac ne semble alors pas entièrement plein, un changement peut être nécessaire. La poussière fine par exemple peut obstruer les pores du sac à poussière, ce qui réduit la puissance d'aspiration de l'appareil (voir également les instructions de sécurité page 5). In plaats van het stofreservoir kan ook een papieren stofzak gebruikt worden. Stofreservoir en beveiligingsflap S verwijderen en houder T voor papieren stofzak aanbrengen, papieren stofzak (grootte 28) in de geleidingen van de houder inzetten. Papieren stofzak vervangen als de indicator D helemaal rood is (als het apparaat op de hoogste zuigstand staat en het mondstuk van de vloer af is). Ook als de zak niet volledig vol lijkt te zijn, kan vervanging nodig zijn. Als er bijvoorbeeld heel fijn stof ingezogen werd, kunnen de poriën van de stofzak verstoppen, hetgeen de zuigkracht van het toestel verkleint (zie ook veiligheidsvoorschriften op pagina 6). NL IT Invece del contenitore polvere, si può usare anche un sacchetto di carta. Asportare il contenitore polvere e il coperchio di sicurezza S ed applicare il supporto T per il sacchetto di carta, introdurre il sacchetto di carta (grandezza 28) nelle guide del sostegno. Sostituire il sacchetto di carta quando la spia D è completamente rossa (con apparecchio in moto a regime massimo e bocchetta sollevata dal pavimento). Anche se in qualche caso il sacchetto non sembra completamente pieno, può essere necessa-rio sostituirlo. [. . . ] . . . het apparaat wordt uitgeschakeld door de oververhittingszekering: b. v. door overbelasting van de motor, door vol stofreservoir/stofzak of verstopt hulpstuk. Apparaat uitschakelen, stekker uit het stopcontact trekken, motor laten afkoelen. Stofreservoir/ stofzak, zuigbuis en zuigslang controleren; eventuele verstopping verhelpen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX T2 ULTRA POWER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX T2 ULTRA POWER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag