Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SZ71990-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SZ71990-6I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SZ71990-6I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SZ71990-6I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SZ71990-6I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (891 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SZ71990-6I (885 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SZ71990-6I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 2. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] Door te drukken op de TURBO COOLMATIC toets wordt de TURBO COOLMATIC-functie ingeschakeld. Het gele lampje gaat branden. De TURBO COOLMATIC-functie zorgt nu voor intensief koelen. Daarbij wordt automatisch een GEWENSTE temperatuur van +3°C ingesteld. Na verloop van 6 uur wordt de TURBO COOLMATIC-functie automatisch beëindigd. De oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur geldt dan weer en de temperatuurindicatie geeft weer de temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst. Door opnieuw op de TURBO COOLMATIC toets te drukken kan de TURBO COOLMATIC-functie te allen tijde handmatig beëindigd worden. 45 FROSTMATIC-toets De FROSTMATIC-functie versnelt het invriezen van verse levensmiddelen en beschermt tegelijkertijd de reeds ingevroren waren tegen ongewenste verwarming. Door te drukken op de FROSTMATIC toets wordt de FROSTMATIC-functie ingeschakeld. Als de FROSTMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt, schakelt de elektronica van het apparaat de FROSTMATIC-functie na 48 uur uit. Door opnieuw op de FROSTMATIC-toets te drukken kan de FROSTMATIC-functie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Het gele lampje gaat uit. Apparaat uitschakelen Het apparaat is beschermd tegen abusievelijk inschakelen. · , , Vochtig": hoge luchtvochtigheid ­ tot 90% relatieve vochtigheid Deze vochtigheidsgraad wordt bereikt, wanneer beide schuifjes op deze stand geregeld zijn en de ventilatieopeningen dicht zijn. 48 Laden De draadroosters in de laden zorgen voor vrije luchtcirculatie en beter behoud van de levensmiddelen. Afhankelijk van de afzonderlijke wensen kan de scheidingswand op verschillende standen geplaatst worden. Op die manier is het mogelijk verschillende levensmiddelen gescheiden en ordelijk te bewaren. Het is met de scheidingswand niet mogelijk de ruimte in en vochtig en een droog vak te verdelen. De bovenste lade is zodanig ontworpen dat deze schoongemaakt kan worden, nadat de scheidingswand weggenomen is. De stabiele laden kunnen niet kiepen en zijn voorzien van een eindstop. Voor het uitnemen van de lade deze tot de eindstop naar buiten trekken, optillen en naar voren uitnemen. Juist bewaren Het koelvak is voorzien van een ventilator. De ventilator koelt de levensmiddelen snel en garandeert een optimale verdeling van de temperatuur over de koelkast en het LONGFRESH 0°C koelvak. In het koelvak kan het volgende bewaard worden: - frisdrank, conserven, potten, flessen; - ovenproducten, kant en klaar voedsel; - niet lang houdbare producten; - levensmiddelen die niet geschikt zijn om te worden bewaard op de temperatuur van het LONGFRESH 0°C vak. Tips: · Zet geen warme levensmiddelen of onafgedekte vloeistoffen in de koelkast. [. . . ] Zie hoofdstuk "Lamp vervangen". Het apparaat koelt te sterk. Temperatuur is niet juist ingesteld. De temperatuur in de koel- In de laatste 24 uur zijn ruimte is niet laag genoeg. niet. Nadat u op de toets FROSTMATIC/TURBO COOLMATIC gedrukt heeft of Dit is normaal, er zijn geen De compressor start na een nadat de temperatuurstoringen. instelling gewijzigd is, start de compressor niet gelijk. Lamp vervangen Waarschuwing! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SZ71990-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SZ71990-6I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag