Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SWS98820L0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SWS98820L0. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SWS98820L0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SWS98820L0 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SWS98820L0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1297 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SWS98820L0 (1300 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SWS98820L0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik dit apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en volgens de gebruiksaanwijzing. Als het apparaat beschadigd is, sluit het dan niet aan en neem contact op met de leverancier. Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. [. . . ] Niet naast een verwarming, naast een fornuis of naast andere warmtebronnen staan; . Op een plaats staan waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het apparaat uitgevoerd is. De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje dat zich rechts boven in de koelruimte bevindt. De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatklasse behoort: Klimaatklasse SN N ST T Omgevingstemperatuur +10 tot + 32° C +16 tot + 32° C +18 tot + 38° C +18 tot + 43° C Door voldoende afstand en/of het aanbrengen van een geschikte warmte-isolerende plaat moet worden voorkomen dat het apparaat warm wordt. Ventilatie van het apparaat volgens de voorschriften moet gegarandeerd zijn. 92 Het apparaat heeft lucht nodig De deur van het apparaat dicht de inbouwnis voor het grootste deel af. daarom moet de ventilatie door de opening in de meubelsokkel plaatsvinden. De verwarmde lucht moet door de luchtschacht aan de achterwand van het meubel naar boven kunnen wegtrekken. Om het functioneren van het apparaat niet nadelig te beïnvloeden mogen deze ventilatie-openingen niet worden afgedekt of geblokkeerd. 873 200 cm 2 93 Controleer na inbouw van het apparaat, vooral na overzetten van het deurscharnier, of de deurafdichting rondom goed afsluit. Een ondichte deurafdichting kan tot sterkere condensatie en daardoor tot hoger energieverbruik leiden (zie ook hoofdstuk "Hulp bij storingen"). Elektrische aansluiting Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde nodig. Dit moet zodanig aangebracht zijn, dat de stekker makkelijk ingestoken en uitgetrokken kan worden. Het voor de aansluiting van het apparaat noodzakelijke stopcontact met randaarde moet zich links of rechts naast de inbouwnis bevinden. Als het stopcontact bij ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, moet een geschikte maatregel in de elektrische installatie ervoor zorgen dat het apparaat van het net kan worden gescheiden (zekering, automatische zekering, aardlekschakelaar met een contactopening van minstens 3 mm). Controleert u vóór het in gebruik nemen op het typeplaatje van het apparaat, of aansluitspanning en stroomsoort overeenkomen met de plaatselijke spanning en stroomsoort. 94 Beschrijving van het apparaat 1 2 3 2 1 2 3 bedieningspaneel legvlakken (verstelbaar) tussenbodem (verstelbaar) Bedieningspaneel 1 4 2 3 2a 1 2 Apparaat in- en uitschakelen Toets min. 3 seconden indrukken Temperatuurkeuze boven (5 tot 18° C instelbaar) Advies: 5 –12° C (ideaal voor witte wijn, zie ook pag. [. . . ] Na wijzigen van de tem- Dat is normaal, er is geen De compressor begint na enige tijd automatisch. 100 Garantie De garantie gaat in op de datum dat het apparaat is afgeleverd bij de eindgebruiker. Onder de garantievoorwaarden, zal de service afdeling alle gebreken die zich voordoen ondanks correct gebruik in de garantieperiode en welke terug te leiden zijn naar foutieve onderdelen of fabricage, vergoeden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SWS98820L0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SWS98820L0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag