Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SWS98820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SWS98820. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SWS98820 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SWS98820 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SWS98820 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1858 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SWS98820G0 (1297 ko)
   AEG-ELECTROLUX SWS98820G0 (1300 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SWS98820

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geachte klant, Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, gelieve u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. U vindt hierin belangrijke informatie omtrent veilig gebruik, opstellen en onderhoud van het apparaat. Geef de gebruiksaanwijzing ook aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. De veiligheid Dit apparaat voldoet aan de Europese en Nederlandse normen en aan de Europese laagspanningsrichtlijn. [. . . ] Dat geldt voor uw oude apparaat en ­ als het aan vervanging toe is ­ ook voor uw nieuwe apparaat. Stekker uit het stopcontact trekken, aansluitsnoer afsnijden, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of onbruikbaar maken. U voorkomt daardoor, dat spelende kinderen elkaar of zichzelf in het apparaat opsluiten (verstikkingsgevaar!De koelmiddelkringloop, vooral de warmtewisselaar op de achterzijde van het apparaat, mag niet beschadigd worden. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. Opstellen Plaats van opstelling Het apparaat moet in een goed geventileerde, droge ruimte staan. Niet naast een verwarming, naast een fornuis of naast andere warmtebronnen staan; . Op een plaats staan waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het apparaat uitgevoerd is. De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje dat zich rechts boven in de koelruimte bevindt. De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatklasse behoort: Klimaatklasse SN N ST T Omgevingstemperatuur +10 tot + 32° C +16 tot + 32° C +18 tot + 38° C +18 tot + 43° C Door voldoende afstand en/of het aanbrengen van een geschikte warmte-isolerende plaat moet worden voorkomen dat het apparaat warm wordt. Ventilatie van het apparaat volgens de voorschriften moet gegarandeerd zijn. Het apparaat heeft lucht nodig De deur van het apparaat dicht de inbouwnis voor het grootste deel af. daarom moet de ventilatie door de opening in de meubelsokkel plaatsvinden. De verwarmde lucht moet door de luchtschacht aan de achterwand van het meubel naar boven kunnen wegtrekken. Om het functioneren van het apparaat niet nadelig te beïnvloeden mogen deze ventilatie-openingen niet worden afgedekt of geblokkeerd. Controleer na inbouw van het apparaat, vooral na overzetten van het deurscharnier, of de deurafdichting rondom goed afsluit. Een ondichte deurafdichting kan tot sterkere condensatie en daardoor tot hoger energieverbruik leiden (zie ook hoofdstuk "Hulp bij storingen"). Elektrische aansluiting Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde nodig. Dit moet zodanig aangebracht zijn, dat de stekker makkelijk ingestoken en uitgetrokken kan worden. Het voor de aansluiting van het apparaat noodzakelijke stopcontact met randaarde moet zich links of rechts naast de inbouwnis bevinden. [. . . ] Als deze informatie u niet verder helpt, voer dan zelf geen verdere werkzaamheden uit. Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Voor reparaties uitgevoerd door anderen, kan de fabrikant geen productaansprakelijkheid aanvaarden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SWS98820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SWS98820 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag