Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SWD81800L1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SWD81800L1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SWD81800L1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SWD81800L1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SWD81800L1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1234 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SWD81800L1 (3862 ko)
   AEG-ELECTROLUX SWD81800L1 (5092 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SWD81800L1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of diens technische dienst of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen. € Til de voorkant van het apparaat op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen. € Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat. € Wacht ten minste 4 uur alvorens het apparaat aan de netstroom aan te sluiten. [. . . ] € Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. € Verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat. € Veroorzaak geen schade aan het deel van de koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar bevindt. 4 Binnenverlichting • Het type lampje gebruikt voor dit apparaat is niet geschikt voor de 6 www. 1 Bedieningspaneel 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Weergave 2 Onderste vak temperatuur hoger toets 3 Onderste vak temperatuur lager toets 4 Alarmknop 5 Lichtknop 6 Bovenste vak temperatuur hoger toets Weergave 7 Bovenste vak temperatuur lager toets 8 Apparaat AAN/UIT toets Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen door de lichtknop en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. NEDERLANDS 7 De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt. Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen. Maar het licht kan ook worden uitgeschakeld voor de automatische uitschakeltijd. 6 Alarm bij open deur Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. Het alarm voor een geopende deur bestaat uit: • knipperende alarmindicatie: • een zoemer. Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. 7 Luchtcirculatie Het koelvak is voorzien van een speciale AIRLIGHT-ventilator die automatisch gaat werken naar aanleiding van de thermostaatinstellingen of de omgevingstemperatuur. Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Com De toebehoren en onderdelen van het apparaat zijn niet geschikt om in een afwasmachine gewassen te worden. werking stopt , automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt. Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet. Til de voorkant van de koelkast op als u hem wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te voorkomen. Maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn. Maak indien toegankelijk de condensor en de compressor aan de achterkant van het apparaat schoon met een borstel. [. . . ] Maak tegelijkertijd het middelste haakje los en schuif het dekseltje in de richting van de pijlen. Verwijder het lampenkapje door het naar binnen te drukken met bijvoorbeeld een schroevendraaier om de achterste haken vrij te geven. NEDERLANDS 13 dezelfde eigenschappen en speciaal ontworpen voor huishuidelijke apparaten. Bij bepaalde modeltypes kunnen er functionele problemen ontstaan als deze temperaturen niet worden gerespecteerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SWD81800L1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SWD81800L1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag