Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SWD81800L0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SWD81800L0. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SWD81800L0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SWD81800L0 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SWD81800L0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3415 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SWD81800L0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. [. . . ] De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar. 1 Toets om het apparaat ON/OFF te zetten 2 Bovenste vak temperatuur lager toets 3 Bovenste vak temperatuur hoger toets 4 Mode-toets 5 OK -toets 6 Onderste vak temperatuur lager toets 7 Onderste vak temperatuur hoger toets 8 Display Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid door de Mode -toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten. Bedieningspaneel De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt. Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen. De Minute Minder -functie moet worden gebruikt om een akoestisch alarm op de gewenste tijd in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als in een recept staat dat een mengsel een bepaalde tijd moet afkoelen. Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm: 1. Het is mogelijk om te allen tijden en voor het einde van de ingestelde tijd, de tijd te veranderen door op de toets voor het omlaag zetten van de temperatuur en op de toets voor het omhoog zetten van de temperatuur te drukken. Alarm bij open deur Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door: · knipperende alarmindicator · Zoemer Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld. Tijdens het alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te drukken. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Deze ruimte is ideaal voor wijnen, vooral nieuwe rode en witte wijnen, die onmiddellijk gedronken worden. Dagelijks gebruik De temperatuur kan worden ingesteld tussen de +12 °C en +18 °C. Deze ruimte is ideaal voor het bewaren en verfijnen van rode of witte wijnen gedurende langere perioden. De temperaturen in dit vak zijn geschikt voor het bewaren van gerijpte en volle wijnen. De deur van de koelkast is vervaardigd van dubbelverduisterings- en anti-UV-glas om de wijn te beschermen tegen licht, in het geval dat de koelkast in een goed verlichte ruimte staat. vermijd het te vaak of te lang inschakelen van de verlichting van het apparaat. Let op de aanbevelingen en de adviezen die u bij aanschaf hebt gekregen of die zijn vermeld in de documentatie over de kwaliteit, de duurzaamheid en de optimale bewaartemperatuur van de wijn. Controleer bij aankoop of de wijn al gerijpt is of dat dit na verloop van tijd beter wordt. [. . . ] De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat: · De afdichtingsstrip goed bevestigd is aan de kast. Draai met de deur open de twee schroeven los in het onderste deel zonder ze helemaal los te draaien. Plaats de stalen compensator zoals weergegeven in de afbeelding en plaats het bovenste deel onder de kop van de schroeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SWD81800L0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SWD81800L0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag