Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SV2528

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SV2528. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SV2528 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SV2528 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SV2528 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (363 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SV2528 (363 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SV2528

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] de veiligheid en waarschuwingen Lees vóór het in gebruik nemen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onderstaande aanwijzingen niet in acht zijn genomen. De AEG centrifuge mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor hij gemaakt is. [. . . ] · Gebruiken het apparaat niet als opstapje en zet er geen zware voorwerpen op. · Zet de centrifuge niet direct naast een hete kachel of radiator. · Wij raden u aan geen meervoudige stopcontacten, verlengsnoeren en adapters te gebruiken. · U moet de stekker uit het stopcontact trekken: ­ bij storingen tijdens het gebruik, ­ voordat u het apparaat gaat reinigen ­ na het gebruik. · De centrifuge alleen gebruiken als hij rechtop op een vlakke vloer staat met een veiligheidsafstand van ca. · Het apparaat tijdens het gebruik niet optillen, verplaatsen, vasthouden, verschuiven of omstoten. F) in de centrifuge. F 14 Bediening Gefeliciteerd met de aankoop van deze centrifuge. Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen, zodat u snel vertrouwd raakt met uw nieuwe apparaat. Een goed apparaat dat op de juiste wijze behandeld wordt, kan jaren meegaan. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik! Apparaat inschakelen Draai de hendel naar rechts op stand I (aan). De centrifuge draait nu, uit de afvoertuit loopt water. A Uitpakken Controleer de centrifuge op transportschade. Neem in geval van schade contact op met de leverancier en neem het apparaat niet in gebruik. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking van de verpakking in uw woonplaats. Centrifugetijd · Voor normaal wasgoed: 3-5 minuten. Het restvochtpercentage bedraagt dan voor apparaten met een centrifugetoerental van 1400 omw. /min. Apparaat uitschakelen Als er geen water meer uit de afvoertuit loopt of als het centrifugeren beëindigd moet worden, de hendel naar links op stand 0 (uit) draaien. Het deksel openen. Een speciale veiligheidsvergrendeling zorgt ervoor dat het deksel pas geopend kan worden als de trommel stilstaat. Vóór het in gebruik nemen moet de trommel beslist met een was- of afwasmiddel gereinigd worden. [. . . ] Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Voor reparaties uitgevoerd door anderen, kan AEG geen productaansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen! Als de centrifuge niet op toeren komt: · De centrifuge overwint zelf bij het op toeren komen een normale onbalans. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SV2528

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SV2528 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag