Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX STM6400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX STM6400. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX STM6400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX STM6400 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX STM6400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2117 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX STM6400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!· Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht. · Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het apparaat. [. . . ] · Gebruik de kookzones niet met leeg kookgerei of zonder kookgerei erop. · Leg nooit aluminiumfolie over welk deel van het apparaat ook. Als er een scheur in het oppervlak zit, neem dan de voeding los om elektrische schokken te voorkomen. Installatie Noteer vóór het installeren de volgende gegevens van het typeplaatje: · Modelbeschrijving (model). . . . . . . . . . . . . . . . Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing. 949 593 042 01 STM6400 220 ­ 240 V 50-60 Hz 58HAD03AO 6, 4 kW Electrolux Veiligheidsinstructies Waarschuwing!Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of repareren. Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz. )!Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht! Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend. Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. electrolux 7 Handige aanwijzingen en tips Kookgerei · De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn. · Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat. Energie besparen · Plaats, indien mogelijk, altijd een deksel op het kookgerei. Temperatuurinstelling 1 1-2 1-2 2-3 Gebruik om: · Plaats het kookgerei altijd op de kookzone voordat u deze inschakelt. · Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte. · De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben. Voorbeelden van kooktoepassingen De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn. Tijdstip Tips Bereide gerechten warmhouden naar behoefte Afdekken Tussendoor mengen Met deksel bereiden Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren Voeg een paar eetlepels vocht toe Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten Halverwege de bereidingstijd omdraaien Halverwege de bereidingstijd omdraaien Hollandaise saus, smelten: boter, choco- 5-25 min lade, gelatine Stollen: luchtige omeletten, gebakken ei- 10-40 eren min Zachtjes aan de kook brengen van rijst en 25-50 gerechten op melkbasis Reeds bereide min gerechten opwarmen Groenten stomen, vis smoren vlees Aardappelen stomen Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen 20-45 min 20-60 min 60-150 min 3-4 4-5 4-5 6-7 Licht gebraden: kalfsoester, kalfs cornaar bedonbleu, koteletten, rissoles, worstjes, le- hoefte ver, roux, eieren, pannenkoeken, donuts Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks 5-15 min 7-8 9 Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites Informatie over acrylamide Belangrijk!Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. 8 electrolux Onderhoud en reiniging Reinig het apparaat na elk gebruik. Scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat. Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden. [. . . ] ­ Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt: kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek. Wat moet u doen, als. . . Probleem U kunt het apparaat niet inschakelen of gebruiken. Mogelijke oorzaak en oplossing · Er zijn 2 of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX STM6400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX STM6400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag