Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX STM5600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX STM5600. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX STM5600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX STM5600 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX STM5600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2766 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX STM5600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het gebruik van de stofzuiger in de bovengenoemde situaties kan schade aan de motor veroorzaken. Bevestig de verlengbuizen* of de telescopische zuigbuis* aan de slanggreep door deze op elkaar te drukken en te draaien. Gebruik de stofzuiger nooit zonder dat de stofcontainer genstalleerd is. [. . . ] Het gebruik van het turbomondstuk* 13 Ideaal voor tapijten en kamerbrede vloerbedekking om hardnekkige pluizen en dierenharen op te zuigen. Opmerking: gebruik het turbomondstuk niet op dierenhuiden of franjes van tapijten. Zorg ervoor dat u het tapijt niet beschadigt door het mondstuk op één plaats te zetten terwijl de borstel ronddraait. Ga met het mondstuk niet over elektrische snoeren en schakel de stofzuiger na gebruik onmiddellijk uit. Gebruik de stofzuiger uitsluitend wanneer het stofreservoir is geplaatst. Plaats het stofreservoir terug door dit met de bodem eerst in de stofzuiger te plaatsen. Vergrendel het stofreservoir door de handgreep naar beneden te duwen tot deze vastklikt. Het is belangrijk om het stofreservoir op verstopping te controleren zodat de luchtstroom niet wordt geblokkeerd en de zuigkracht optimaal is. Er bevinden zich twee klemmen op het bovenste deel van het stofreservoir, één boven de handgreep aan de voorzijde en één aan de achterzijde. Maak het stofreservoir leeg, verwijder het materiaal dat de verstopping veroorzaakt en/of vervang vuile filters. Buizen en slangen 31 Gebruik een schoonmaakstrip of een soortgelijk materiaal voor het reinigen van de buizen en de slang. 32 Het is ook mogelijk om de verstopping uit de slang te verwijderen door in de slang te knijpen. Wees echter voorzichtig voor het geval de blokkering veroorzaakt wordt door glas of scherpe voorwerpen welke in de slang vast zijn geraakt. Opmerking: de garantie geldt niet voor beschadigingen aan de slang die zijn ontstaan tijdens het reinigen. 35 Als het turbomondstuk niet meer werkt, opent u de reinigingsklep door op de knop te drukken en verwijdert u eventuele voorwerpen die de turbine verhinderen vrijelijk te draaien. Stofzuiger doet het niet · Is dit het geval, maak het reservoir dan leeg. Het is noodzakelijk om de motor door een erkend Electrolux Service Centre te laten vervangen. Schade aan de motor door binnendringend water valt niet onder de garantie. [. . . ] Schade aan de motor door binnendringend water valt niet onder de garantie. Electrolux wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortkomt uit het ondeskundig of oneigenlijk gebruik van het apparaat. Indien u suggesties heeft met betrekking tot verbetering van dit product of de meegeleverde gebruiksaanwijzing, neemt u dan s. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX STM5600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX STM5600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag