Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX STM5200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX STM5200. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX STM5200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX STM5200 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX STM5200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2766 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX STM5200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de kookzones niet met leeg kookgerei of zonder kookgerei erop. Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen. Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz. [. . . ] In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax Neem contact op met onze serviceafdeling. Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm. U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. Sensorveld Functie Schakelt de kookplaat in en uit schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en uit schakelt in en uit STOP+GO activeert de automatische opwarmfunctie Kookzoneweergave van de timer Het timerdisplay Een kookstanddisplay Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt Geeft de tijd in minuten weer Geeft de kookstand weer schakelt de ovale zone in en uit toont dat uitschakeling actief is geeft aan dat de kookzone warm blijft Bedieningsstrip Bedieningsknop brander Display Beschrijving Er is nog een kookzone heet (restwarmte) Twee ringen van de drievoudige kookzone zijn aan Alle ringen van de drievoudige kookzone zijn aan De buitenste ring van de braadzone is aan + cijfer Er is een storing Automatische veiligheidsuitschakeling is actief In- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. Schakelt de oven uit De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · U de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Wordt uitgeschakeld na 6 uur 5 uur 4 uur U een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz. U hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Voor meer buitenste verwarmingskringen hetzelfde sensorveld opnieuw aanraken. Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste verwarmingskring uit te schakelen. energie besparen · Plaats, indien mogelijk, altijd een deksel op het kookgerei. Plaats het kookgerei altijd op de kookzone voordat u deze inschakelt. Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte. Öko Timer (Eco-timer) Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone zichzelf eerder uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. de verwarmingstijdreductie wordt bepaald door het kookniveau en de kooktijd. Voorbeelden van kooktoepassingen De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn. Bereide gerechten warmhouden Hollandaise saus, smelten: boter, chocolade, gelatine Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis Reeds bereide gerechten opwarmen Groenten stomen, vis smoren vlees Aardappelen stomen Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen Licht gebraden: kalfsoester, kalfs cordonbleu, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks Afdekken Tussendoor mengen Met deksel bereiden Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren Voeg een paar eetlepels vocht toe Gebruik max. Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. mogelijke oorzaak en oplossing · Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in. Er ligt water op het bedieningspaneel of het paneel is met vetspatten bedekt. [. . . ] Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX STM5200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX STM5200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag