Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK98843-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK98843-4I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SK98843-4I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK98843-4I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SK98843-4I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (358 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SK98843-4I (449 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SK98843-4I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO Koelkast Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. [. . . ] Attentie: de functies COOLMATIC en FROSTMATIC kunnen niet tegelijk worden ingeschakeld. Als de COOLMATIC- of FROSTMATIC-functie is ingeschakeld, kan de temperatuurinstelling niet worden gewijzigd. Apparaat uitschakelen Het apparaat is beschermd tegen abusievelijk inschakelen. In de temperatuurindicatie begint een "count down", daarbij wordt van "3" naar "1" teruggeteld. Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen stroom aanwezig is. Na aansluiting op het stroomnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond. Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt: 1. Apparaat uitschakelen door toets AAN/UIT in te drukken tot de indicatie uitgaat (zie boven). Stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. De vriesruimte ontdooien en het apparaat goed schoonmaken (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Deur daarna open laten om geurvorming te voorkomen. Binnenuitrusting Legvlakken Afhankelijk van model en uitrusting zijn legvlakken van glas of roosters meegeleverd. Het glazen legvlak boven de groente- en fruitbakken moet altijd blijven liggen, opdat fruit en groente langer vers blijven. Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. Plaatsen van grote verpakkingen (niet bij alle modellen): De voorste helft van het tweedelige glazen legvlak eruit halen en op een andere hoogte erin schuiven. Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op het daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen te plaatsen. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. 16 Binnenuitrusting Vochtigheidsregeling (niet bij alle modellen) Voor het legvlak boven de groente- en fruitbakken bevindt zich bij enkele modellen een verstelbaar ventilatierooster. sterkere luchtcirculatie een laag luchtvochtigheidsgehalte in de groente- en fruitbakken. Als de ventilatiesleuven dicht zijn, blijft het natuurlijke vochtigheidsgehalte van de levensmiddelen in de groente- en fruitbakken langer behouden. Variabele box (niet bij alle modellen, uitvoering afhankelijk van model) Sommige modellen hebben een variabele box die naar de zijkant verschoven kan worden en onder een deurvak is aangebracht. Voor het omzetten het deurvak met de variabele box naar boven uit de houders in de deur tillen en de beugel uit de geleider onder het deurvak nemen. Inzetten op een andere hoogte geschiedt in omgekeerde volgorde. 17 De variabele box kan ook in de koelruimte aan de zijkant van een legvlak gehangen worden: 1. Trek daartoe het legvlak zo ver naar voren tot het naar boven of naar beneden weggedraaid en er uit gehaald kan worden. De beugel aan de zijkant aan het legvlak hangen en het legvlak weer in de geleiders schuiven. Flessenhouder (niet bij alle modellen) Sommige modellen hebben een flessenhouder in het flessenvak. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse flessen en kan naar opzij verschoven worden worden. Juist bewaren In de koelruimte heersen, fysisch bepaald, diverse temperaturen. [. . . ] legvlakken. Nadat u op de toets FROSTMATIC/COOLMATIC gedrukt heeft of nadat de Dit is normaal, er zijn geen De compressor start na een temperatuur-instelling storingen. COOLMATIC of FROSTMATIC met de hand uitschakelen of met de temperaCOOLMATIC- of FROSTMA- tuurinstelling wachten, tot de functie automatisch is TIC-functie ingeschakeld. uitgeschakeld (zie ook hoofdstuk COOLMATIC/ FROSTMATIC). Temperatuurinstelling niet mogelijk. Lamp vervangen Waarschuwing!Voor het vervangen van de lamp het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering in de huisinstallatie uitschakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SK98843-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SK98843-4I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag