Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK98840-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK98840-5I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SK98840-5I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK98840-5I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SK98840-5I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2831 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SK98840-5I (1680 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SK98840-5I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. Alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. [. . . ] Door te drukken op één van de twee toetsen , , +" (WARMER) of , , -" (KOUDER) wordt de temperatuurindicatie van de WERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie brandt) op de GEWENSTE temperatuur (temperatuurindicatie knippert) omgeschakeld. Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE temperatuur 1°C verder gesteld. Als geen toets wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. GEWENSTE temperatuur betekent: De temperatuur die in de koelruimte bereikt moet worden, kan ingesteld worden op een in de indicatie aanwezige temperatuur. WERKELIJKE temperatuur betekent: De temperatuurindicatie geeft de temperatuur aan die nu in de koelruimte heerst. Bij normaal gebruik wordt de temperatuur aangegeven die op dat moment in de koelruimte heerst (WERKELIJKE temperatuur). Tijdens de temperatuurinstelling wordt knipperend de op dat moment ingestelde temperatuur aangegeven (GEWENSTE temperatuur). Voor ingebruikname Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor Het groene lichtnetlampje gaat branden. Druk op één van de toetsen , , +" (WARMER) of , , -" (KOUDER). De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. Bij elke druk op een toets wordt de temperatuur 1°C hoger ingesteld. Wanneer na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt worden, dan schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ongeveer 5 seconden) om en geeft weer de WERKELIJKE temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst. Aanwijzing: als de instelling veranderd wordt, start de compressor niet direct, als op dat ogenblik automatisch ontdooid wordt. Omdat de bewaartemperatuur in de koelruimte snel wordt bereikt, kunt u direct na het inschakelen levensmiddelen in de koelruimte leggen. Wacht met het opbergen van diepvriesartikelen tot de temperatuur in het vriesvak -18 °C bereikt heeft. De COOLMATIC-functie is uitermate geschikt voor het snel koelen van grotere hoeveelheden in de koelruimte bijvoorbeeld dranken en salades voor een feestje. (niet bij alle modellen, uitvoering afhankelijk van model) Sommige modellen hebben een variabele box die naar de zijkant verschoven kan worden en onder een deurvak is aangebracht. Voor het omzetten het deurvak met de variabele box naar boven uit de houders in de deur tillen en de beugel uit de geleider onder het deurvak nemen. De variabele box kan ook in de koelruimte aan de zijkant van een legvlak gehangen worden: 1. Trek daartoe het legvlak zo ver naar voren tot het naar boven of naar beneden weggedraaid en er uit gehaald kan worden. De beugel aan de zijkant aan het legvlak hangen en het legvlak weer in de geleiders schuiven. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse flessen en kan naar opzij verschoven worden worden. [. . . ] Het apparaat schakelt over op een noodprogramma totdat de service-afdeling de storing verholpen heeft. De temperatuur in de koel- In de laatste 24 uur zijn ruimte is niet laag genoeg. Nadat u op de toets FROSTMATIC/COOLMATIC gedrukt heeft of nadat de Dit is normaal, er zijn geen De compressor start na een temperatuur-instelling storingen. COOLMATIC of FROSTMATIC met de hand uitschakelen of met de temperaCOOLMATIC- of FROSTMA- tuurinstelling wachten, tot de functie automatisch is TIC-functie ingeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SK98840-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SK98840-5I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag