Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK98803-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK98803-6I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SK98803-6I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK98803-6I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SK98803-6I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (396 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SK98803-6I (819 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SK98803-6I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Instructies voor het gebruik van de gebruiksaanwijzing Opmerkingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor de juiste werking van het apparaat. aanvullende informatie met betrekking tot de bediening en praktische toepassingen van het apparaat. Nuttige tips voor het economisch en milieuvriendelijk verstandige gebruik van het apparaat Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ] Tijdens de normale werking wordt de temperatuur die op dat moment heerst in de koelkast (ACTUELE temperatuur) weergegeven. Als de temperatuur wordt bijgesteld, knippert de temperatuur die op dat moment is ingesteld (GEWENSTE temperatuur). Voor het eerste gebruik Maak voor het eerste gebruik de binnenkant van het apparaat en alle toebehoren schoon (zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud"). Als de deur van het koelkastcompartiment wordt geopend, gaat de binnenverlichting aan. Elke keer dat op een van deze twee toetsen wordt gedrukt, wordt de GEWENSTE temperatuur met 1°C aangepast. NB: Vanuit het oogpunt van voedselveiligheid, wordt +5°C als koud genoeg beschouwd als opslagtemperatuur voor het koelkastcompartiment. Als de vereiste temperatuur is ingesteld, zal na een korte periode (ong. ) het temperatuurdisplay veranderen en weer de ACTUELE temperatuur in de koelkast tonen. Als de instelling is gewijzigd, start de compressor niet meteen als op dat moment automatisch ontdooien plaatsvindt. Aangezien de opslagtemperatuur binnen in de koelkast snel wordt bereikt, kunt u meteen na het inschakelen voedsel opslaan. De SUPERCOOL-functie is geschikt voor het snel koelen van grote hoeveelheden producten in de koelkast, bijv. Om een intern legplateau te verwijderen, trekt u het naar voren totdat het kan worden opgetild of gekanteld en worden verwijderd. Om het plateau op een andere hoogte terug te plaatsen, doet u hetzelfde in omgekeerde volgorde. Voor beter gebruik van ruimte kunnen de voorste helften van de plateaus over de achterste liggen. Om de opslag van voedselverpakkingen van verschillende afmeting te kunnen ondersteunen, kan het middelste deurplateau in hoogte versteld worden. Trek het plateau geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats hem op een andere gewenste hoogte terug. Voor grondiger reinigen kunnen de bovenste en onderste deurplateaus worden verwijderd door ze in de richting van de pijlen te trekken en ze daarna weer terug te plaatsen. Zodra het juist genstalleerd is, verbruikt de koelkast minder energie. Probeer te voorkomen dat u de deur lange tijd open houdt of dat u de deur te vaak opent, aangezien warme lucht in de koelkast komt en ervoor zorgt dat de compressor onnodig vaak aan slaat. Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op de koudste instelling (hogere cijfers) staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, draait u de knop naar een warmere instelling (lagere cijfers) om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen. Houd de hitte-emissiecondensor, het metalen rooster aan de achterwand van de koelkast, altijd schoon. [. . . ] het isolatiemateriaal heeft de neiging om de geluidsniveaus licht te verhogen. Het zorgt echter wel voor een veel betere isolatie en een lager energieverbruik. Storingen Als de elektronica in het apparaat een fout hebben gedetecteerd waardoor de ACTUELE temperatuur niet kan worden gemeten, laat het temperatuurdisplay een vierkantje zien. Het apparaat blijft werken met gebruik van een backupprogramma tot uw monteur van de plaatselijke klantenservice het apparaat heeft gerepareerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SK98803-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SK98803-6I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag