Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK91800-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK91800-4I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SK91800-4I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK91800-4I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SK91800-4I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (277 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SK91800-4I (172 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SK91800-4I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, regöring samt skogs- och trädgrådssköstel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen. SANTO K 9 18 00-4 i Integrierbare Kyl Integroitava Jääkaappi Geïntegreerde koelautomaat Bruksanvisning Käyttöohjeet Gebruiks-en montage-aanwijzing AEG Hem & Hushåll S-105 45 Stockholm www. aeg-hem. se Maahantuojan osoite: AEG-Kodinkoneet PL 102, 01511 VANTAA Pakkalankuja 6, 01510 VANTAA puh. 0200 - 2662 AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg http://www. aeg. hausgeraete. de 2222 378-21 01/05 Med reservation för ändringar Oikeus muutoksiin pidätetään Wijzigingen voorbehouden Till våra kunder! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan Du sätter igång Din nya kyl/frys. Här finns viktiga informationer om skåpets säkra användning, dess uppställning och skötsel. [. . . ] NOMINELL temperatur betyder: Den temperatur som bör vara inuti kylskåpet. REELL temperatur betyder: Temperaturdisplayen visar den faktiska temperaturen i kylskåpet. REELL temperatur visas av två siffror som lyser. 5. COOLMATIC 1. 2. 40 9 Temperaturdisplay Temperaturdisplayen kan visa olika typer av information. · Under normal funktion visas den faktiska temperaturen i kylskåpet (FAKTISK temperatur). · Under temperaturregleringen, visas den aktuellt inställda temperaturen i kylskåpet (NOMINELL temperatur) med hjälp av två blinkande siffror. Bedienings- en kontroleinrichting Koelkast °C °C ON/OFF Igångsättning ­ Temperaturreglering 1. Tryck på "+" (VARMAREA) eller "-" (KALLARE), . Temperaturdisplayen ändras och visar den blinkande NOMINELLA temperatur som ställts in. Reglera önskad temperatur genom att trycka på "+" (VARMARE) och "-" (KALLARE) (se stycke "Temperaturregleringsknappar"). Varje gång du trycker på knappen, ökas temperaturen med 1°C. Enligt vetenskapen gällande livsmedel, är +5°C tillräckligt som förvaringstemperatur i kylskåpet. Om du inte trycker på någon knapp efter att ha ställt in temperaturen, skiftas temperaturdisplayen efter en kort tid (ca 5 sec. ) och visar återigen kylskåpets REELLA temperatur. De siffror som visas på displayen blinkar inte längre, utan förblir på. Kompressorn sätts igång och fungerar därefter automatiskt. Varning: om regleringen ska modifieras, sätts inte kompressorn igång automatiskt om den automatiska avfrostningen är på. Eftersom kylskåpets förvaringstemperatur för förvaring av livsmedel snabbt uppnås, kan du sätta in livsmedel och matvaror i kylen direkt efter att ha satt på den. G. A B C D E F G netcontrole-indicatie (groen) toets ON/OFF van de koelkast toets voor temperatuurinstelling (voor warmere temperaturen) temperatuurindicatie toets voor temperatuurinstelling (voor koudere temperaturen) indicatie voor ingeschakelde COOLMATIC-functie (geel) toets COOLMATIC De temperatuur wordt ingesteld via de toetsen , , C" en , , E". Door te drukken op één van de twee toetsen , , C" of , , E" wordt de temperatuurindicatie van de WERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie brandt) op de GEWENSTE temperatuur (temperatuurindicatie knippert) omgeschakeld. Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE temperatuur 1 °C verder gesteld. Als geen toets wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. GEWENSTE temperatuur betekent: De temperatuur die in de koelruimte moet heersen. WERKELIJKE temperatuur betekent: De temperatuurindicatie geeft de temperatuur aan die op dat moment werkelijk in de koelruimte heerst. De WERKELIJKE temperatuur wordt met brandende cijfers aangegeven. 39 Toetsen voor temperatuurinstelling · · COOLMATIC Funktionen COOLMATIC passar för snabb nedkylning av stora kvantiteter produkter som ska hållas kalla i svalen, t. ex. [. . . ] Stekker uit het 34 Ändringar på temperaturinställningen sker inte omedelbart. Vatten på kylutrymmets botten eller på hyllorna. Invändig belysning Varning!Dra alltid ur stickkontakten ur el-uttaget innan någon rengöring påbörjas!Glödlampan i skåpets invändiga belysning kan kontrolleras på följande sätt: Tryck på det bakre fästet samtidigt som du drar av locket i pilarnas riktning om lampan behöver bytas. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SK91800-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SK91800-4I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag