Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK91203-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK91203-6I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SK91203-6I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK91203-6I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SK91203-6I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (576 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SK91203-6I (1926 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SK91203-6I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. · Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. · Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken. Algemene veiligheid LET OP! [. . . ] 7. Controlelampje ON/OFF schakelaar Temperatuurregelaar (warmst) Temperatuurdisplay Temperatuurregelaar (koudst) COOLMATIC indicator COOLMATIC schakelaar Inschakelen 1. Houd de AAN/UIT-schakelaar langer dan 5 seconden ingedrukt. 3) Indien er een wateraansluiting voorzien is. 6 Bedieningspaneel 2. Daarna wordt het aftellen van de temperatuur van -3 -2 -1 weergegeven Als "1" verschijnt wordt het apparaat uitgeschakeld. Het controlelampje gaat uit. Temperatuurdisplay De temperatuurdisplay toont de momenteel ingestelde koelkasttemperatuur. Temperatuurregeling U kunt de temperatuur instellen tussen de +2°C en +8°C. De huidige temperatuurinstelling gaat knipperen op het temperatuurdisplay door op de temperatuurregelaars te drukken. U kunt de temperatuurinstelling alleen veranderen als het display knippert. · Om een hogere temperatuur in te stellen, drukt u op de temperatuurregelaar +. · Om een lagere temperatuur in te stellen, drukt u op de temperatuurregelaar -. Na een lange periode buiten gebruik te zijn geweest, is het niet nodig de temperatuur opnieuw in te stellen omdat deze wordt opgeslagen. De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: · kamertemperatuur · hoe vaak de deur geopend wordt · de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt · de plaats van het apparaat. Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken. COOLMATIC functie De COOLMATIC functie is geschikt voor het snel koelen van grote hoeveelheden voedingsmiddelen in de koelkast. Er wordt automatisch een temperatuurinstelling van +2°C geselecteerd. De COOLMATIC functie stopt automatisch na ongeveer 6 uur. Het eerste gebruik 7 Als de COOLMATIC functie is ingeschakeld kan de temperatuurinstelling niet veranderd worden. Vakantiefunctie Met deze functie kunt u de koelkast gesloten en leeg houden tijdens een lange vakantieperiode (bijv. druk meerdere malen op de temperatuurregelaar (warmst) tot de letter "H" (Holiday) op het temperatuurdisplay verschijnt. stel de gewenste temperatuur in door op de temperatuurregelaar te drukken. HET EERSTE GEBRUIK De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier. Gekookt voedsel, koude schotels, enz. : deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden. Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten. Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur. Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden. REINIGING EN ONDERHOUD LET OP! [. . . ] Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: Klimaatklasse SN N ST T +10°C tot + 32°C +16°C tot + 32°C +16°C tot + 38°C +16°C tot + 43°C Omgevingstemperatuur 14 Montage Het verwijderen van de geleiders van de schappen Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor de schappen die het mogelijk maken de schappen vast te zetten tijdens transport. Til het schap aan de achterkant op en duw het naar voren tot het vrij komt (B). Verwijder de borgklemmen (C). A B C Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SK91203-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SK91203-6I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag