Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK91200-5E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK91200-5E. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SK91200-5E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK91200-5E te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SK91200-5E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1529 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SK91200-5E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het apparaat voor andere doeleinden gebruikt wordt kan de fabrikant geen verantwoording nemen voor eventuele schade. Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het apparaat zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. Als het apparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor het koelen van levensmiddelen gebruikt wordt, s. Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt · controleer het apparaat op transportschade. [. . . ] Om het functioneren van het apparaat niet nadelig te beïnvloeden, ventilatie-openingen niet afdekken of blokkeren. Modellen met decorlijsten (E-apparaten) Inbouwmogelijkheid 1 (optimaal): Optimale ventilatie voor E-apparaten bestaat, als frisse lucht zowel onder het apparaat als door een opening in de meubelsokkel kan binnenkomen. Inbouwmogelijkheid 2: Ook zonder ventilatie-opening in de meubelsokkel is het gebruik van E-apparaten mogelijk. De frisse lucht die onder het apparaat kan binnenkomen, is voldoende voor de ventilatie. Bij ventilatie zonder sokkelopening kunnen echter afwijkingen in het energieverbruik t. Om het functioneren van het apparaat niet nadelig te beïnvloeden, ventilatie-openingen niet afdekken of blokkeren. Controleer na het inbouwen van het apparaat, vooral na overzetten van het deurscharnier, of de deurafdichting rondom goed afdicht. Een ondichte deurafdichting kan tot versterkte rijpvorming en daardoor tot hoger energieverbruik leiden (zie ook hoofdstuk , , Wat te doen als . Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde vereist. Het stopcontact moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de stekker altijd uit het stopcontact kan worden getrokken. Het voor de aansluiting van het apparaat benodigde stopcontact moet zich links of rechts naast de inbouwnis bevinden. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 hertz) Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat. 1 = Temperatuurregelaar en binnenverlichting 2 = Boter-/kaasvak met klep 3 = Variabele box (uitvoering afhankelijk van model, niet bij alle modellen) 4 = Deurvak 5 = Flessenvak Flessenhouder (niet bij alle modellen) 6 = Fruit-/groenteladen 7 = Legvlakken 8 = Universeelbox (niet bij alle modellen) 9 = Vochtigheidsregeling (niet bij alle modellen) 10 = Flessen-/blikkenhouder (niet bij alle modellen) 11 = Typeplaatje 69 Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Aanwijzing: als de instelling veranderd wordt, start de compressor niet direct als op dat ogenblik automatisch ontdooid wordt. Aangezien de bewaartemperatuur in de koelruimte snel bereikt wordt, kunnen direct na inschakeling producten opgeborgen worden. De volgende zaken zijn van invloed op de binnentemperatuur: ­ omgevingstemperatuur; ­ hoeveelheid en temperatuur van de opgeslagen levensmiddelen; ­ vaak of lang openen van de deur; ­ een storing in aan apparaat. Daarom moet de instelling van de temperatuurregelaar eventueel aan de omstandigheden van dat moment aangepast worden. 38°C stand van de temperatuurregelaar tot 1 rond 2 rond 2 2 tot 3 1 tot 2 Als u een hogere of lagere temperatuur wenst, draait u de temperatuurregelaar op een warmere resp. Op hete zomerdagen) en koude instelling van de temperatuurregelaar (stand "5" tot "6") kunnen er voor zorgen dat de compressor continu werkt. Reden: De compressor moet ononderbroken lopen om bij een hogere omgevingstemperatuur de lage temperatuur van het apparaat te kunnen handhaven. [. . . ] De koelmiddelkringloop bestaat hoofdzakelijk uit verdamper, compressor, condensor en leidingen. Net als alle vloeistof, heeft het koelmiddel warmte nodig om te kunnen verdampen. Deze warmte wordt onttrokken aan de binnenruimte van het koelapparaat, de ruimte koelt daardoor af. Daarom is de verdamper in de binnenruimte geplaatst of gelijk direct de binnenwand ingeschuimd en daardoor niet zichtbaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SK91200-5E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SK91200-5E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag