Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK91003-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK91003-5I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SK91003-5I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK91003-5I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SK91003-5I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (541 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SK91003-5I (1623 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SK91003-5I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO Inbouw koelkasten Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. [. . . ] Instelbaar temperatuurbereik: +2°C tot +8°C Aanwijzing: Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is een bewaartemperatuur van ca. Wanneer na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt worden, dan schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd 12 (ongeveer 5 seconden) om en geeft weer de WERKELIJKE temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst. Aanwijzing: als de instelling veranderd wordt, start de compressor niet direct, als op dat ogenblik automatisch ontdooid wordt. Omdat de bewaartemperatuur in de koelruimte snel wordt bereikt, kunt u direct na het inschakelen levensmiddelen in de koelruimte leggen. COOLMATIC COOLMATIC-toets De COOLMATIC-functie is uitermate geschikt voor het snel koelen van grotere hoeveelheden in de koelruimte bijvoorbeeld dranken en salades voor een feestje. 1. Door te drukken op de COOLMATIC toets wordt de COOLMATIC-functie ingeschakeld. Daarbij wordt automatisch een GEWENSTE temperatuur van +2°C ingesteld. Na verloop van 6 uur wordt de COOLMATIC-functie automatisch beëindigd. De oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur geldt dan weer en de temperatuurindicatie geeft weer de temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst. Door opnieuw op de COOLMATIC toets te drukken kan de COOLMATICfunctie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Als de COOLMATIC-functie is ingeschakeld, kan de temperatuurinstelling niet worden gewijzigd. 13 Apparaat uitschakelen Het apparaat is beschermd tegen abusievelijk inschakelen. In de temperatuurindicatie begint een "count down", daarbij wordt van "3" naar "1" teruggeteld. Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen stroom aanwezig is. Na aansluiting op het stroomnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond. Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt: 1. Apparaat uitschakelen door toets AAN/UIT in te drukken tot de indicatie uitgaat (zie boven). Stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. Apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Deur daarna open laten om geurvorming te voorkomen. Vakantieschakeling Bij de vakantiestand bedraagt de SOLL-temperatuur voor de koelruimte +15 °C. Daardoor bestaat de mogelijkheid - zonder dat geur- of schimmelvorming optreedt - gedurende langere afwezigheid (bijv. vakantie) de lege koelruimte in plaats van open ook gesloten te houden. bij vergissing dichtdrukken van de deur door personen die tijdens Uw afwezigheid toegang tot de woning hebben, is niet meer mogelijk. Zonder de vakantiestand zou dit geur- of schimmelvorming ten gevolge hebben. Om de vakantieschakeling in te schakelen op toets , , +" (WARMER) of toets , , -" (KOUDER) drukken. [. . . ] Zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". Water op de bodem van de Dooiwaterafvoer is verkoelruimte of op de stopt. legvlakken. Nadat u op de toets COOLMATIC gedrukt heeft of Dit is normaal, er zijn geen De compressor start na een nadat de temperatuurstoringen. COOLMATIC met de hand uitschakelen of met de temperatuurinstelling wachten, tot de functie automatisch is uitgeschakeld (zie ook hoofdstuk COOLMATIC). Temperatuurinstelling niet mogelijk. COOLMATIC-functie ingeschakeld. Lamp vervangen Waarschuwing!Voor het vervangen van de lamp het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering in de huisinstallatie uitschakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SK91003-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SK91003-5I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag