Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK81840-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK81840-5I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SK81840-5I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK81840-5I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SK81840-5I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (415 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SK81840-5I (395 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SK81840-5I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. . . . . 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt U aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". [. . . ] Attentie: De netaansluiting mag alleen door een vakman worden vervangen. De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. 4. Gewenste temperatuur door indrukken van de toetsen , , +" (WARMER) en , , -" (KOUDER) instellen (zie hoofdstuk "Toetsen voor temperatuurinstelling"). Met elke druk op de toets wordt de temperatuur 1 °C hoger ingesteld. Instelbaar temperatuurbereik: +2 °C tot +8 °C 3 Uit voedingswetenschappelijk standpunt is +5 °C voor de koelruimte koud genoeg als bewaartemperatuur. 5. Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer worden ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. 5 seconden) om en geeft weer de WERKELIJKE temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst. Aanwijzing: als de instelling veranderd wordt, start de compressor niet direct als op dat ogenblik automatisch wordt ontdooid. 3 Omdat de bewaartemperatuur in de koelruimte snel wordt bereikt, kunt u direct na het inschakelen levensmiddelen in de koelruimte leggen. 118 COOLMATIC COOLMATIC-toets De COOLMATIC-functie is geschikt voor het snel afkoelen van grotere hoeveelheden in de koelruimte, bijv. Door te drukken op de COOLMATIC toets wordt de COOLMATIC-functie ingeschakeld. Daarbij wordt automatisch een GEWENSTE temperatuur van +2 °C ingesteld. Na verloop van 6 uur wordt de COOLMATIC-functie automatisch beëindigd. De oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur geldt dan weer en de temperatuurindicatie geeft weer de temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst. Daartoe de legvlak zover naar voren trekken tot hij naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. De voorste helft van de tweedelige legvlak eruit halen en op een andere hoogte erin schuiven. Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op de daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen te plaatsen. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakbodems er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. 121 Interieur Vochtigheidsregeling Voor het legvlak boven de groente- en fruitbakken bevindt zich bij enkele modellen een verstelbaar ventilatierooster. sterkere luchtcirculatie een laag luchtvochtigheidsgehalte in de groente- en fruitbakken. Als de ventilatiesleuven dicht zijn, blijft het natuurlijke vochtigheidsgehalte van de levensmiddelen in de groente- en fruitbakken langer behouden. Variabele box (niet bij alle modellen, uitvoering afhankelijk van model) Sommige modellen hebben een variabele box dat naar de zijkant verschoven kan worden en onder een deurvak is aangebracht. Voor het omzetten het deurvak met de variabele box naar boven uit de houders in de deur tillen en de beugel uit de geleider onder het deurvak uitnemen. Inzetten op een andere hoogte geschiedt in omgekeerde volgorde. 122 Interieur De variabele box kan in de koelruimte aan de zijkant van een legvlak gehangen worden: 0 1. Trek daartoe het legvlak zo ver naar voren tot het naar boven of naar beneden weggedraaid en er uit gehaald kan worden. De beugel aan het verloop van het legvlak hangen en het vak weer in de geleidingen schuiven. Flessenhouder (niet bij alle modellen) Bij enkele modellen bevindt zich in het flessenvak een flessenhouder. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse flessen en kan aan de zijkant verschoven worden worden. 123 Juist opslaan In de koelruimte heersen, fysisch bepaald, diverse temperaturen. [. . . ] de compressor niet direct. Temperatuurinstelling niet mogelijk COOLMATIC-functie ingeschakeld. Water op de bodem van de Ontdooiwaterafvoer is ver- Zie hoofdstuk "Reiniging koelruimte of op de planstopt. Voor het verwisselen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen c. q. 25 W (halogeen, afhankelijk van model; let op de opdruk op de transparante afdekking), fitting: E 14 0 1. Om het apparaat uit te schakelen toets AAN/UIT indrukken, tot de netcontrole-indicatie uitgaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SK81840-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SK81840-5I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag