Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK 98803-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK 98803-6I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SK 98803-6I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SK 98803-6I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SK 98803-6I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (808 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SK 98803-6I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Temperaturanzeige schaltet um, und die derzeit eingestellte SOLLTemperatur blinkt in der Temperaturanzeige. Die Temperaturanzeige stellt sofot die geänderte Einstellung dar. De SUPERCOOL-functie is geschikt voor het snel koelen van grote hoeveelheden producten in de koelkast, bijv. De SUPERCOOLfunctie wordt automatisch na een periode van 6 uur uitgeschakeld. [. . . ] Aangezien de opslagtemperatuur binnen in de koelkast snel wordt bereikt, kunt u meteen na het inschakelen voedsel opslaan. De SUPERCOOL-functie is geschikt voor het snel koelen van grote hoeveelheden producten in de koelkast, bijv. De SUPERCOOLfunctie wordt automatisch na een periode van 6 uur uitgeschakeld. De oorspronkelijk gekozen GEWENSTE temperatuur is weer geldig en het compartiment zal naar deze temperatuur terugkeren. De SUPERCOOL-functie kan op elk moment handmatig worden beëindigd door nogmaals op de SUPERCOOL-toets te drukken. Druk om uit te schakelen ongeveer 3 seconden op de AAN/UIT-schakelaar. Op het temperatuurdisplay wordt dan afgeteld van "3" naar "1". NB: Het apparaat kan niet in- of uitgeschakeld worden als de stekker niet in het stopcontact zit of als er geen stroomtoevoer is. Als het apparaat wordt aangesloten op het elektriciteitsnet, zal het gaan werken zoals het deed voordat de stroom werd onderbroken. Schakel het apparaat uit door de AAN/UIT-knop ingedrukt te houden tot het display uit gaat (zie boven). Haal de stekker uit het stopcontact of schakel het apparaat uit of koppel hem los van de stroomtoevoer. In de vakantiestand is de temperatuur voor de koelkast ongeveer +15°C. In de vakantiestand is het dus mogelijk om de deur van de lege koelkast gedurende langere perioden van afwezigheid gesloten te houden. Voordeel: Per ongeluk dichtvallen van de deur of per ongeluk sluiten van de deur door personen die tijdens uw afwezigheid toegang hebben tot uw huis is niet langer mogelijk. Zonder de standbystand zou het gesloten laten van de deur leiden tot het ontstaan van geurtjes en schimmel. Houd de "+" (WARMER) toets ingedrukt totdat het temperatuurdisplay een H (van holiday) laat zien. De temperatuur die op het temperatuurdisplay wordt getoond zal veranderen met stappen van 1°C tot +8°C wordt bereikt. Na +8°C zal de waarde +15°C verschijnen op het display met de letter H. Na een paar seconden zal het temperatuurdisplay weer de ACTUELE temperatuur tonen. Druk om de koelkast weer terug te schakelen naar de normale stand op de "" (KOUDER) toets. Bewaar geen producten in de koelkast wanneer deze in de standbystand staat. De temperatuur wordt in de standbystand gereguleerd op ongeveer +15°C. [. . . ] ) Deze informatie bevindt zich op het typeplaatje in de koelkast aan de linkerwand. We raden u aan deze informatie hieronder op te schrijven, zodat u het bij de hand heeft indien nodig. De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linkerkant in het apparaat. Behandel het apparaat uiterst voorzichtig om geen schade aan de koeleenheid te veroorzaken met mogelijk vloeistoflekkage. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SK 98803-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SK 98803-6I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag