Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SF1000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SF1000. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SF1000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SF1000 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SF1000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4861 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SF1000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen · Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten. Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. [. . . ] de functie kan te allen tijde uitgeschakeld worden door op toets (D) te drukken tot het bijbehorende pictogram gaat knipperen en dan op toets (E) te drukken. Functie Ecomodus De Ecomodusfunctie wordt geactiveerd door op knop (D) te drukken (meerdere keren, indien nodig) tot het bijbehorende pic(of door de temperatogram verschijnt tuur in te stellen op -18°C). U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op knop E te drukken. In deze omstandigheden wordt de gekozen temperatuur automatisch ingesteld (-18°C), in de beste omstandigheden om voedsel te bewaren. Het is mogelijk om de functie op elk moment uit te schakelen door de ingestelde temperatuur in het vak te veranderen. Action Freeze-functie Als u vers voedsel wilt invriezen, drukt u herhaaldelijk op knop (D) voor toegang tot de Action Freeze-functie. Voor een maximale invriescapaciteit laat u het voedsel eerst 24 koelen voordat u het in alle vriesvakken plaatst, met uitzondering van het onderste vak. Drinks Chill functie De Drinks Chill functie moet gebruikt worden als een veiligheidswaarschuwing wan- Deze functie wordt ingeschakeld door op toets (D) te drukken (indien nodig meerdere keren) tot het bijbehorende picto. Gram verschijnt U moet deze keuze binnen enkele seconden bevestigen door op toets (E) te drukken. In deze omstandigheden wordt er een timer ingeschakeld met een standaardwaarde van 30 min. Na afloop van de ingestelde tijd verschijnen de volgende indicaties: · Er klinkt een geluidsalarm tot er op toets (E) gedrukt wordt Vergeet op dit punt niet de flessen uit het vriesvak te halen. De vriesmanden zorgen ervoor dat u het voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten worden bewaard, verwijder dan alle lades behalve de onderste mand die nodig is voor een goede luchtcirculatie. Het voedsel kan op alle legplateaus behalve het bovenste plateau tot 15 mm ver naar de deur uitsteken. Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren. Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn. Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten. Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het energieverbruik verminderen. [. . . ] De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel. Waterdruk De waterdruk moet minstens 1 bar (100kPa) bedragen Hoogst toegestane waterdruk 10 bar (1000kPa) Overleg met uw installateur als de waterdruk lager is dan 1 bar. Bij een waterdruk boven de 10 bar moet een reduceerklep worden gemonteerd (verkrijgbaar bij de vakhandel). Sluit het apparaat niet aan in een ruimte waar de omgevingstemperatuur onder het vriespunt kan dalen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SF1000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SF1000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag