Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SD91640-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SD91640-5I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SD91640-5I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SD91640-5I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SD91640-5I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (510 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SD91640-5I (507 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SD91640-5I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". [. . . ] De overige legvlakken zijn in hoogte D338 verstelbaar: Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. Plaatsen van grote verpakkingen: De voorste helft van de tweedelige legvlak eruit halen en op een andere hoogte erin schuiven. Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op het daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen te plaatsen. Fabrication des glaçons La fabrication des glaçons s'effectue dans le compartiment congélateur. Remplissez les bacs jusqu'aux trois quarts de leur hauteur, de manière à permettre l'expansion de la glace. Si votre eau est particulièrement riche en sels minéraux (calcaire notamment), remplissez vos bacs avec de l'eau minérale non gazeuse. Les bacs en matière plastique vous assurent un démoulage plus facile. Si toutefois vous désirez obtenir des glaçons plus rapidement, nous vous conseillons d'utiliser des bacs métalliques que vous trouverez dans le commerce. Démoulage des glaçons Le démoulage des bacs en matière plastique s'obtient par simple torsion. Si vous utilisez des bacs métalliques, passez-les sous l'eau froide pour en faciliter le démoulage. Ne décollez jamais les bacs à glaçons avec un couteau ou tout autre objet tranchant, vous risqueriez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur. 34 Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. 15 Vochtigheidsregeling Voor het legvlak boven de groenteen fruitbakken bevindt zich een verstelbaar ventilatierooster. sterkere luchtcirculatie een laag luchtvochtigheidsgehalte in de groente- en fruitbakken. Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast. Invriezen en diepgevroren bewaren In uw koelapparaat kunt u diepvriesproducten bewaren en verse levensmiddelen zelf invriezen. · Voor het invriezen van levensmiddelen dient de temperatuur in de vriesruimte ­18 °C of lager te zijn. Het vriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse waren die binnen 24 uur ingevroren kunnen worden. Als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt, neem dan slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid aangegeven op het typeplaatje. De kwaliteit is beter, als de levensmiddelen snel tot in de kern bevriezen. De warmte leidt tot verhoogde ijsvorming en verhoogt het energieverbruik. · Bij het bewaren van kant en klare diepvriesproducten dient u zich beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden. · Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. · Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. Ze kunnen springen als de inhoud bevriest ­ bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen!Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcoholpercentage kan in de vriesruimte gelegd worden. [. . . ] Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet. · A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites-le déballer immédiatement. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous garderez un exemplaire. · Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SD91640-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SD91640-5I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag