Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SC91844-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SC91844-5I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SC91844-5I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SC91844-5I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SC91844-5I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (830 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX SC91844-5I (175 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SC91844-5I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO C 9 18 44-5i Gebruiksaanwijzing User manual Koelkast-Vriezer Fridge-Freezer 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Vervang het lampje met één van hetzelfde vermogen (het maximale vermogen wordt weergegeven op de lamp zelf). Installeer het lampenkapje door het terug te schuiven in zijn oorspronkelijke positie. Neem contact met de serviceafdeling. Technische gegevens Afmetingen van de uitsparing Hoogte Breedte Diepte Tijdsduur 1780 mm 560 mm 550 mm 24 h De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel. Montage Opstelling WAARSCHUWING!Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een deurslot of vergrendeling, zorg er dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen raken. De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn. 16 Het milieu Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: Klimaatklasse SN N ST T +10°C tot + 32°C +16°C tot + 32°C +16°C tot + 38°C +16°C tot + 43°C Omgevingstemperatuur Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. richtlijnen. Ventilatievereisten De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn. 50 mm min. 200 cm2 Het milieu Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. Contents Thank you for choosing one of our high-quality products. To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place. We wish you much joy with your new appliance. 17 Contents Safety information Children and vulnerable people safety General safety Daily Use Care and cleaning Installation Service Control panel Switching on Switching off Temperature regulation Fast Freezing function First use Cleaning the interior Daily use Freezing fresh food Storage of frozen food Freezing Calendar Thawing Ice-cube production Cold accumulators Movable shelves Positioning the door shelves 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 Positioning the door half shelf Humidity control Helpful hints and tips Hints for energy saving Hints for fresh food refrigeration Hints for refrigeration Hints for freezing Hints for storage of frozen food Care and cleaning Periodic cleaning Defrosting of the refrigerator Defrosting the freezer Periods of non-operation What to do if. . . Replacing the lamp Closing the door Technical data Installation Positioning Electrical connection Ventilation requirements Environmental concerns 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27 29 29 29 29 29 30 30 30 Subject to change without notice Safety information 222316133-00-122008 In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety. 18 Safety information For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission. Children and vulnerable people safety · This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. · If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it. · If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child. General safety CAUTION! [. . . ] Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual. There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation). Problem The appliance does not operate. The lamp does not operate. 8) If foreseen. Possible cause The appliance is switched off. Solution Switch on the appliance. 28 What to do if. . . Problem Possible cause Solution The mains plug is not connected Connect the mains plug to the to the mains socket correctly. Connect a different electrical apThere is no voltage in the mains pliance to the mains socket. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SC91844-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SC91844-5I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag