Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SC41840-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SC41840-5I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SC41840-5I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SC41840-5I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SC41840-5I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (683 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SC41840-5I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät. Inhalt Sicherheitshinweise Sicherheitshinweis Allgemeine Sicherheitshinweise Täglicher Gebrauch Reinigung und Pflege Inbetriebnahme Kundendienst Betrieb Einschalten des Geräts Ausschalten des Geräts Temperaturregelung Erste Inbetriebnahme Reinigung des Innenraums Täglicher Gebrauch Einfrieren frischer Lebensmittel Lagerung gefrorener Produkte Gefrierkalender Auftauen Eiswürfelbereitung Kälteakku(s) Verstellbare Ablagen/Einsätze Positionierung der Türeinsätze Feuchtigkeitsregulierung Praktische Tipps und Hinweise Energiespartipps 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel 9 Hinweise für die Kühlung 9 Hinweise zum Einfrieren 9 Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte 10 Reinigung und Pflege 10 Regelmäßige Reinigung 10 Abtauen des Kühlschranks 11 Abtauen des Gefrierschranks 11 Stillstandzeiten 12 Was tun, wenn . . . 12 Ersetzen der Lampe 14 Schließen Sie die Tür 14 Technische Daten 15 Gerät aufstellen Aufstellung Elektrischer Anschluss Entfernen der Ablagenhalter Wechsel des Türanschlags Anforderungen an die Belüftung Installation des Geräts Hinweise zum Umweltschutz 15 15 15 15 16 17 17 22 Änderungen vorbehalten Sicherheitshinweise Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitshinweise 3 Sicherheitsvorschriften vertraut sind. [. . . ] The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable. Operation Switching on Insert the plug into the wall socket. Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting. Switching off To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position. Temperature regulation The temperature is automatically regulated. To operate the appliance, proceed as follows: · turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness. · turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness. However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on: 7) If a water connection is foreseen First use · · · · room temperature how often the door is opened the quantity of food stored the location of the appliance. 27 If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the rear wall. In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption. First use Cleaning the interior Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly. Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish. Daily use Freezing fresh food The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time. To freeze fresh foods it is not necessary to change the medium setting. However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness. In this condition, the refrigerator compartment temperature might drop below 0°C. Place the fresh food to be frozen on the top compartment. Storage of frozen food When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings. · rinse and dry thoroughly. Care and cleaning 31 Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet. Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour. Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption. Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added. After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply. Defrosting of the refrigerator Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates. It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole. Defrosting the freezer A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top compartment. Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm. [. . . ] Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Opstelling Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: 56 Montage Klimaatklasse SN N ST T +10°C tot + 32°C +16°C tot + 32°C +16°C tot + 38°C +16°C tot + 43°C Omgevingstemperatuur Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. richtlijnen. Het verwijderen van de geleiders van de schappen Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor de schappen die het mogelijk maken de schappen vast te zetten tijdens transport. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SC41840-5I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SC41840-5I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag