Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SANTO 75428 DT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SANTO 75428 DT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX SANTO 75428 DT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX SANTO 75428 DT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX SANTO 75428 DT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2180 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX SANTO 75428 DT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen. [. . . ] Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn. Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde beschermcontactdoos vereist. De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de steker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegan-kelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. Voor ingebruikneming op het merk­ en type­aanduidingsplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort over-eenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 230 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz) Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat. Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). De temperatuur die door het LED-lampje wordt aangegeven, wordt elke keer geselecteerd als de toets wordt ingedrukt. Houdt de toets ingedrukt totdat het LED-lampje overeenkomt met de gewenste temperatuur. Hoe vaak de deuren worden geopend · Activeer om de temperatuur van het vriesvak snel te laten dalen de Actieve vriesfunctie. Houd de toets A ingedrukt totdat het LED-lampje overeenkomt met het symbool (*). Houd om de Actieve vriesfunctie uit te schakelen de toets ingedrukt totdat de gewenste temperatuur is geselecteerd. Het legvlak van glas boven de groente- en fruitbakken moet altijd op die plaats blijven liggen, opdat groente en fruit langer vers blijven. De overige legvlakken zijn in hoogte verstelbaar: D338 Daartoe de legvlak zover naar voren trekken tot hij naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. Naargelang de behoefte kunnen de deurvakbodems er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. (Dynamic Air Cooling) ventilator, die door middel van een schakelaar(B) wordt ingeschakeld. Wanneer het groene lampje brandt, betekent dit dat de ventilator loopt. ) ventilator te gebruiken, wanneer de omgevingstemperatuur de 25°C overschrijdt. Deze inrichting staat een snelle koeling van de levensmiddelen toe en een betere gelijkvormigheid van de temperatuur binnenin de koelkast. Trek dan het rek naar voren tot het schuin naar boven gezet kan worden. In de lade bevindt zich een ventilatiesysteem met sleuven(verstelbaar met schuifje), welke het mogelijk maakt de vochtigheid te regelen in de groentelade. [. . . ] Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer. Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het apparaat. De koude in de diepvriesartikelen wordt zo voor koeling van de koelruimte gebruikt. Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de achterzijde van het toestel, schoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX SANTO 75428 DT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX SANTO 75428 DT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag