Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S95628XX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S95628XX. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S95628XX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S95628XX te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S95628XX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1602 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S95628XX (1669 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S95628XX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiks- en onderhoudshandleiding Side-by-side koel-/vrieskast 241988200 Januari 2009 INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE KLANT Informatie ten behoeve van de klant Ga voor onlineondersteuning en productinformatie naar http://www. electrolux-filters. com. · VEILIGHEID - de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren. Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken. [. . . ] De legplanken zijn uitgerust met bevestigingsbeugels voor de sleufsteunen achteraan ieder vak. Regeling van de vochtigheid in de groentelade De groenteladen zijn uitgerust met een schuifknop voor bijstelling van de vochtigheidsgraad in de lade. Met deze functie kunt u de vochtigheidsgraad verhogen, waardoor bepaalde verse producten langer kunnen worden bewaard. Groentelade bovenaan Groentelade onderaan Instelling van koeltemperatuur 1 Raak het glaspaneel aan om de weergave van het plus- en het minteken op te lichten aan beide zijden van de weergegeven temperaturen. Druk op '+' of op '-' om de temperatuur in te stellen op de gewenste waarde. De temperatuurweergave begint te knipperen wanneer zij eerst wordt aangeraakt. Na 5 seconden treedt er een time-out op en wordt er teruggekeerd naar de standaardweergave. Hogere vochtigheid Lagere Lagere vochtigheid vochtigheid Hogere vochtigheid Lagere vochtigheid Hogere vochtigheid Vleeslade/koelvak Sommige modellen zijn met een vleesvak uitgerust waarin u grote stukken vlees gedurende een korte tijd kunt bewaren. Deze lade is uitgerust met een schuifknop voor bijstelling van de temperatuur in de lade. Vlees dat u langer dan twee dagen wilt bewaren, moet worden ingevroren. Indien u in deze lade fruit of groenten wenst te bewaren, moet u de temperatuur hoger instellen, zodat de producten niet bevriezen. Kouder Warmer Rek voor speciale producten 2 Alarmsignalen Vleesvak 7 BEWAARFUNCTIES / AUTOMATISCHE IJSMACHINE EN WATERDISPENSER Zuivelvak In het zuivelvak bovenaan de deur van uw koelkast kunt u gedurende een korte periode kaas, smeerboter of gewone boter bewaren. Het zuivelvak heeft een opklapbaar vergrendelbaar deksel en een tussenschot voor zuivelproducten (sommige modellen), speciaal ontworpen om deze voedingswaren warmer te houden dan in het open bewaargedeelte. BELANGRIJK - De ijsmachine is in de fabriek ingeschakeld zodat deze onmiddellijk kan beginnen te werken zodra u de koelkast hebt geïnstalleerd. Indien u de koel-/vrieskast niet op de waterleiding kunt aansluiten, plaatst u de schakelaar voor de ijsmachine op "uit". Indien u dit niet doet, kan de waterklep van uw ijsmachine een luid ratelend geluid maken. De klep zal immers proberen te werken zonder water. Gebruik van de ijsmachine na installatie Tussenschot zuivelvak Ontgrendelen Voordat u voor de eerste keer ijs maakt, moet het watertoevoersysteem worden doorgespoeld. Lucht in de nieuwe leidingen kunnen leiden tot twee tot drie lege ijsmachinecycli. Bovendien kunnen de eerste ijsblokjes, als het systeem niet is doorgespoeld, er verkleurd uitzien of een vreemde smaak hebben. OFF (UIT) ON (AAN) Draadsignaalarm Eerste gebruik van de watertoevoer Het watertoevoersysteem van uw koelkast bevat diverse leidingen/slangen, een geavanceerd waterfilter, een klepverdeelstuk en een waterreservoir om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende water beschikbaar is voor de ijs- en waterdispenser. Dit systeem moet volledig met water worden gevuld nadat het voor het eerst op een externe toevoerleiding is aangesloten. Maximumdruk op watertoevoer = 690 kPa (6, 9 bar). Aan- en uitschakelen van de ijsmachine De ijsproductie wordt geregeld door de aan/uit-schakelaar van de ijsmachine. Om toegang te krijgen tot de ijsmachine, moet u de extra schap (in sommige modellen) uittrekken. Druk de schakelaar op "O" (uit) om uit te schakelen en op "I" (aan) om in te schakelen. . NB - De ijsmachine heeft een ingebouwde draadsignaalarm, die ervoor zorgt dat de ijsmachine onmiddellijk stopt met het maken van ijs als de ijsbak vol is. Deze signaalarm mag niet worden gebruikt om de ijsmachine handmatig te stoppen. BELANGRIJK - Kleine ijsblokjes of ijsschilfers die ervoor zorgen dat de ijsmachine vastloopt, kunnen erop duiden dat uw waterfilter moet worden vervangen. Is de ijsmachine aan de zijkant gemonteerd, dan kunt u eventueel holle ijsblokjes (gedeeltelijk bevroren blokjes met water binnenin) hebben. [. . . ] De putwaterdruk moet zich binnen dit bereik bevinden. WATERDISPENSER De dispenser geeft geen water. · De klep (kraan) in de huishoudelijke waterleiding staat niet open. · Het voorfilter, indien aanwezig, is niet geheel geïnstalleerd. · De buizen van de huishoudelijke waterleiding en installatie kunnen aan het water een vreemde smaak en geur geven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S95628XX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S95628XX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag