Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S95438KG1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S95438KG1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S95438KG1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S95438KG1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S95438KG1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2045 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S95438KG1 (2355 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S95438KG1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO 95438-1 KG Manual de instrucciones Gebruiksaanwijzing Frigorífico-congelador Dubbeldeurs-koelautomaat Gracias por elegir uno de nuestros productos de alta calidad. Con este aparato podrá experimentar la perfecta combinación entre el diseño funcional y la tecnología más avanzada. Convénzase de que nuestros electrodomésticos están diseñados para ofrecer el mejor rendimiento y control - En efecto, hemos estableciendo los más altos niveles de excelencia (calidad) Además de esto podrá comprobar que el respeto medioambiental y el ahorro de energía son aspecto integrales de nuestros productos. Para asegurar un funcionamiento optimo y regular de su aparato, por favor, lea detenidamente este manual de instrucciones. Éste le ayudará a navegar por todos los procesos de funcionamiento de modo más eficaz. [. . . ] Las direcciones y números de teléfono los encontráis en el folleto adjunto de "Condiciones de garantía / Direcciones de los centros de asistencia". Por tanto os rogamos que indiquéis los datos siguientes de vuestro aparato: · Descripción del modelo · Número de producción (N. P) · Número de ultimación (N. U) Estas indicaciones las encontráis en la placa de características situada dentro del aparato. Para tenerlos siempre al alcance de la mano os aconsejamos apuntarlos aquí. Advertencia: Una llamada al servicio técnico no justificada está sujeta a la obligación de pagar los gastos, también durante la garantía. Disposiciones, Normas, Directivas El aparato ha sido proyectado para la utilización doméstica y ha sido fabricado según las normas vigentes para esta clase de aparato. Para su producción han sido así mismo tomadas medidas especiales conforme a la ley de seguridad de los aparatos (GSG), las prescripciones de prevención de accidentes para equipos de refrigeración (VBG 20) y las disposiciones de la cooperativa eléctrica alemana (VDE). Este aparato cumple las siguientes Directivas CEE: ­ 73/23/CEE del 19. 2. 1973 - Directiva de baja tensión ­ 89/336/CEE del 3. 5. 1989 (incluidas las sucesivas enmiendas de 92/31/CEE) ­ Directiva EMW. 27 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen. Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat. In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over hoe u schade aan het apparaat kunt voorkomen Algemene informatie en tips Milieu-informatie 28 Inhoud Veiligheid . . 53 29 Veiligheid De veiligheid van onze apparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Desondanks zien wij ons genoodzaakt u met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken: Reglementaire toepassing · Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is geschikt voor het koelen, invriezen en diepgevroren bewaren van levensmiddelen en voor het maken van ijs. Als het apparaat voor andere doeleinden gebruikt wordt kan de fabrikant geen verantwoording nemen voor eventuele schaden. · Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. · Als het apparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor het koelen, diepgevroren bewaren en invriezen van levens-middelen gebruikt wordt, s. v. p. letten op de hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen. Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt · Controleer het apparaat op transportschaden. Wend u in geval van schade tot de leverancier. Koelmiddelen Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan (R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel brandbaar is. [. . . ] · Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het apparaat. · Diepvriesartikelen voor het ontdooien in de koelruimte leggen. De koude in de diepvriesartikelen wordt zo voor koeling van de koelruimte gebruikt. · Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de achterzijde van het toestel, schoon. Wat te doen als . . . Hulp bij storingen Het kan bij een storing om kleine defecten gaan die zelf u aan de hand van de volgende aanwijzingen kunt oplossen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S95438KG1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S95438KG1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag