Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S93870KMM0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S93870KMM0. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S93870KMM0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S93870KMM0 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S93870KMM0 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4489 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S93870KMM0 (1937 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S93870KMM0

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 Stoomschakelaar op "0" = droog strijken (afbeelding 4/A) zetten en het toestel verticaal houden. 0 Vul het waterreservoir maximaal tot aan de markering "MAX" auf. Hiervoor kunt u de maatbeker gebruiken (afbeelding 1/P). ; Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 "Laagspanningsrichtlijn", inclusief wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG. ­ 89/336/EEG vom 03. 05. 1989 "EMCrichtlijn", inclusief wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG. Ingebruikneming Temperatuurinstelling (afbeelding 2) Neem de onderhoudsinstrucies in acht die internationaal geldig zijn en op het etiket van kleren staan vermeld en die de juiste strijktemperatuur vermelden. [. . . ] Als de temperatuurknop toch eens teruggedraaid wordt (afbeelding 1/N), dan moet u er rekening mee houden dat het afkoelen van de zoolplaat een tijdje kan duren. Pas als het controlelampje brandt, is de zoolplaat afgekoeld. Waterkwaliteit U kunt het leidingwater tot 3 mmol/I 17° dH waterhardheid gebruiken. Uw watermaatschappij kan u de nodige informatie over de hardheid van uw leidingwater geven. Bij harder water moet u gedestilleerd water of een mengeling van leidingwater en gedestilleerd water gebruiken. Gebruik in geen geval accuwater! Bij het eerste gebruik: 0 Reservoir met water vullen, stoomschakelaar (afbeelding 1/F) op "1" (afbeelding 4/B) zetten. 0 Toestel laten opwarmen en op een rooster of een bord (afbeelding 5) met de zoolplaat naar onderen stomen om de stoomkamer te activeren. 3 U bereikt een optimaal stoomresultaat als de eerste 3 watervullingen verbruikt zijn. Strijken met stoom Om te stoomstrijken de temperatuurknop (afbeelding 1/N) op het juiste weefseltype instellen en wachten tot de controlelamp (afbeelding 1/J) uitgaat ­ pas dan de stoomschakelaar (afbeelding 1/F) op "1" (afbeelding 4/B) zetten. De juiste temperatuur- en stoominstellingen vindt u in de strijktabel. Zodra het strijkijzer horizontaal gehouden wordt, begint er zich stoom te ontwikkelen. Als het strijkijzer opnieuw Droog strijken 0 Zet de stoomschakelaar (afbeelding 1/F) op "0" (afbeelding 4/A). 0 Zet de temperatuurknop (afbeelding 1/N) op de gewenste temperatuur. 22 l verticaal gehouden wordt, wordt de stoomtoevoer automatisch gestopt. Opbergen Stekker uit het stopcontact trekken!De temperatuurknop (afbeelding 1/N) op "koud" (afbeelding 2/A) en de stoomschakelaar (afbeelding 1/F) op "0" zetten (afbeelding 4/A). ­ Bij het droog strijken kunnen pluizen in de stoomkamers terechtkomen en versmeulen. ­ Kies de voor de vezels geschikte strijktemperatuur (zie strijktabel). 2 Ter wille van het milieu Verpakkingsmateriaal niet zomaar weggooien. · De kartonnen verpakking kan als oud papier gerecycleerd worden. · De kunststofverpakking van polyethyleen (PE) moet u laten recycleren. Vraag bij uw gemeente naar het betreffende recyclingpunt. Wat te doen als. . . · In de stoomstand geen "Stoom" te zien is?­ In warme, droge lucht (in de winter) is een geringere stoomhoeveelheid normaal omdat de stoom door de droge lucht ongecondenseerd opgenomen wordt. ­ Het legen van het gevulde waterreservoir kan pluisjes wegspoelen. Trek de stekker uit het stopcontact, kantel het gevulde toestel schuin naar voren (afbeelding 7) zodat het water uit de vulopening kan lopen. ­ Stoomschakelaar pas op "1" zette als de temperatuur voor het stoomstrijken bereikt is. Verhoog de temperatuur als de temperatuur voor het stomen te laag is ingesteld. De klantenservice Voor onze producten gelden de hoogste kwaliteitseisen. Mochten er tijdens het gebruik van dit apparaat toch nog vragen bij u opkomen, schrijf ons dan. [. . . ] Wanneer garantie wordt verlangd, dient de faktuur can aankoop te worden overlegd. Buiten elke garantieverplichting vallen losse onderdelen van glas en/of kunststof. Alle overige kosten, zoals voorrijdkosten, kosten van opzending en administratie, zijn voor rekening van de eigenaar. Garantiebedingungen Für dieses Gerät leisten wir - zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers aus Kaufvertrag - dem Endabnehmer gegenüber zu den nachstehenden Bedingungen Garantie: 1. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts, der durch Rechnung oder andere Unterlagen zu belegen ist. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S93870KMM0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S93870KMM0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag