Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S86378-KGL1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S86378-KGL1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX S86378-KGL1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX S86378-KGL1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX S86378-KGL1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (534 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX S86378-KGL1 (530 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX S86378-KGL1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO Combinés réfrigérateur/congélateur électroniques Elektronische koel-/vriescombinaties Notice d'utilisation Gebruiksaanwijzing 818 36 52-00/0 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] Na het bereiken van "1" wordt korte tijd OF aangegeven, daarna schakelt de koel- en vriesruimte uit. De temperatuurindicaties doven. 3 3 0 Voor de afloop van de "Count downs" kan de uitschakelprocedure door middel van het loslaten van de toets AAN/UIT worden afgebroken. Koelruimte uitschakelen bij een ingeschakelde vriesruimte: Gelijktijdig de toetsen "+" en "-" voor de koelruimte ingedrukt houden. Een "Count down" van "3" naar "1" volgt, daarna verschijnt in de temperatuurindicatie "OFF". Om de koelruimte weer in te schakelen, de toets "+" of "-" indrukken. 3 Koelruimte uitschakelen bij uitgeschakelde vriesruimte: 0 1. Gelijktijdig de toetsen "+" en "-" voor de koelruimte ingedrukt houden. Een "Count down" van "3" naar "1" volgt, daarna verschijnt in de temperatuurindicatie "OFF". De koelruimte of het gehele apparaat schakelt uit. 3 3 Voor afloop van de "Count downs" kan de uitschakelingprocedures door het loslaten "+" en "-" toetsen worden afgebroken. Bij een uitgeschakelde koelruimte kan tijdens de werking van de vriesruimte alleen de stand FROSTMATIC worden geactiveerd. Vriesruimte uitschakelen bij een ingeschakelde koelruimte: 0 1. Gelijktijdig de toetsen "+" en "-" voor de vriesruimte ingedrukt houden. In de temperatuurindicatie voor de vriesruimtes, verschijnt een "Count down", waarbij van "3" naar "1" wordt geteld. De vriesruimte schakelt zich uit. 3 Om de vriesruimte weer in te schakelen, de toets "+" of "-" indrukken. Vrieskast uitschakelen bij uitgeschakelde koelruimte: 0 1. Gelijktijdig de toetsen "+" en "-" voor de vriesruimte ingedrukt houden. Een "Count down" van "3" naar "1" volgt, daarna verschijnt in de temperatuurindicatie "OFF". 76 818 36 52-00/0 3 De stroomtoevoer is pas volledig verbroken wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: 0 1. Apparaat uitschakelen, daartoe AAN/UIT toets ingedrukt houden (zie boven). Diepvriesruimte ontdooien en apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deuren daarna open laten ter vermijding van reukvorming. Het openen van de deur van de diepvriesruimte Als het apparaat ingeschakeld is en de deur van de diepvriesruimte gesloten wordt, kan hij niet direct weer geopend worden omdat er onderdruk in de diepvriesruimte ontstaat die de deur gesloten houdt tot de druk weer gelijk is. Na een paar minuten kan de deur weer geopend worden. 818 36 52-00/0 77 Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit temperatuuraanwijzingen, optische waarschuwingsaanwijzing en akoestische waarschuwingen. Het systeem waarschuwt: ­ bij stroomuitval; ­ bij geopende apparaatdeuren; ­ als de temperatuur in de koel- of diepvriesruimte te hoog oploopt; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. Stroomuitvalwaarschuwing Na een stroomonderbreking wordt in het display POWER aangegeven en wordt de actuele WERKELIJKE -temperatuur aangegeven. De indicatie POWER dooft zodra een willekeurige toets wordt ingedrukt. "Open deur"-waarschuwing Bij een geopende deur van de koel- of diepvriesruimte klinkt een waarschuwingssignaal en de indicatie DOOR OPEN en een rode achtergrondverlichting knipperen: ­ bij een geopende deur van de diepvriesruimte na ca. Als u voor het in- of uitruimen van aan bederf onderhevige producten of diepvriesproducten meer tijd nodig hebt, kunt u het waarschuwingssignaal en de rood knipperende achtergrondverlichting onderbreken door de toets RESET in te drukken. [. . . ] · Condensor De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor wordt het door de compressor samengeperste koelmiddel vloeibaar gemaakt. Daarbij komt warmte vrij, die via het oppervlak van de condensor aan de omringende lucht wordt afgegeven. De condensor wordt daarom aan de buitenkant, meestal aan de achterkant van het apparaat geplaatst. 818 36 52-00/0 97 Klantenservice Als bij een storing geen oplossing in deze gebruiksaanwijzing gevonden kan worden, gelieve men zich tot de handelaar of tot onze klantenservice te wenden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX S86378-KGL1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX S86378-KGL1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag